Editie november 2015

Uw buurman mag u weer belastingvrij schenken ten behoeve van uw eigen woning

De Successiewet 1956 kent al langere tijd de eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting bij schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning. De vrijstelling houdt in dat de jaarlijkse vrijstelling van € 5.227 eenmalig wordt verhoogd naar maximaal € 52.752 (2015) als de ontvanger de schenking aanwendt voor onder meer de aankoop of verbouwing van een woning en aflossing van een eigenwoningschuld.

In 2013 en 2014 werd de vrijstelling flink verruimd om de kwakkelende woningmarkt op gang te helpen. Het maximaal belastingvrij te schenken bedrag werd verhoogd naar € 100.000, de leeftijdseis werd opgeheven alsook de beperking dat de schenking van de ouders moest komen. Iedereen mocht fiscaal gunstig schenken.

Lees verder...

---

Zelfstandige verdiende 38 duizend euro

Zelfstandigen verdienden vorig jaar gemiddeld 38 duizend euro. Zelfstandigen zonder personeel boerden met gemiddeld 34 duizend euro het minst terwijl directeur-grootaandeelhouders met 67 duizend euro het hoogste inkomen hadden.

Lees verder...

---

Kamer: koning moet ook belasting betalen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix moeten net als andere Nederlanders belasting gaan betalen. Bovendien moeten de paleizen Noordeinde en Huis ten Bosch waar mogelijk worden opengesteld voor het publiek. Een meerderheid in de Tweede Kamer deed die twee oproepen aan premier Mark Rutte.

Lees verder...

---

IMF: pak Nederlandse belastingen aan

De Nederlandse regering moet het belastingstelsel aanpakken, omdat de huidige regels de opbouw van schulden te sterk stimuleren. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds in een dinsdag gepubliceerd rapport over de Nederlandse economie.

Lees verder...

---

Bij fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is moedermaatschappij gerechtigd tot terugbetaling belasting

Art. 15 lid 1 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bepaalt dat bij een fiscale eenheid in de zin van die wet de belasting wordt geheven bij de moedermaatschappij. Deze bepaling brengt mee dat de moedermaatschappij ook de gerechtigde is tot een eventuele terugbetaling van die belasting, en dat het derhalve de moedermaatschappij is aan wie de vordering terzake toekomt.

Lees verder...