Editie januari 2016

Box 3 inkomen vrij gaan toerekenen?

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over de plannen van het kabinet ten aanzien van het belasten van inkomsten uit vermogen. Sinds 1 januari 2001 wordt u geacht 4% rendement te maken op het vermogen dat bij u in box 3 zit. Denk hierbij aan spaargeld, effecten, tweede woning etc.

De laatste jaren is een rendement van 4% alleen te realiseren als men bereid is enig beleggingsrisico voor lief te nemen. Daarom is nu voorgesteld om mensen met een beperkt vermogen wat te gaan ontzien. Om dit te realiseren wil men in box 3 met een gedifferentieerd rendement gaan werken. Over een vermogen tot € 100.000 wordt men geacht een rendement te realiseren van 2,9% en dat kan oplopen tot een verondersteld tarief van 5,5%. Het belastingtarief blijft in de plannen ongewijzigd (30%)

Binnen het huidige systeem van de belastingheffing over het vermogen maakt het voor gehuwden of samenwoners die als fiscaal partner worden aangemerkt in het algemeen niet veel uit wie het vermogen in zijn aangifte verwerkt. Omdat er nu met een vast forfaitair rendement van 4% en een vast tarief van 30% wordt gerekend heeft het opsplitsen van de aan te geven grondslag voor box 3 weinig toegevoegde waarde.

Lees verder...

---

Schenking eigen woning mag gespreid over drie jaar

De schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor de eigen woning mag verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut. Met onder meer deze wijziging is het wetsvoorstel Belastingplan 2016 en zijn de overige wetsvoorstellen van het Belastingpakket 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Lees verder...

---

Overdracht exploitatie-knowhow website naar andere lidstaat leidt tot lager btw-tarief

De overdracht van knowhow ter exploitatie van een website van het ene EU-land naar het andere teneinde gebruik te maken van een lager btw-tarief, is toegestaan.

Lees verder...

---

Vrijstelling box 3 al in 2016 extra omhoog

Het heffingvrije vermogen voor de vermogensrendementsheffing van box 3 in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2016 met 3.000 euro verhoogd, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Voor het jaar 2016 komt dit heffingvrije vermogen hiermee op 24.437 euro. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Wijziging van het Belastingplan 2016 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft in...

Lees verder...

---