Editie maart 2016

Bijdrage studie kinderen een schenking?

Ouders mogen een bepaald bedrag per jaar belastingvrij schenken aan hun kinderen. In 2016 bedraagt dit bedrag € 5.304. Bij het bepalen van de omvang van de schenking wordt gekeken naar het totaal van de schenkingen in een kalenderjaar. Het is dus belangrijk om te weten wat wel en wat niet wordt gezien als een schenking.

Om van een schenking te kunnen spreken moet aan drie voorwaarden worden voldaan. Deze zijn:

• Verarming bij degene die de schenking doet;

• Verrijking bij degene die de schenking ontvangt;

• De schenking moet uit vrijgevigheid worden voldaan.

Al enige tijd loopt er een discussie of de bedragen die een ouder bijdraagt aan de studie van een kind, gezien moeten worden als een schenking. Als dit zo is, moet met deze betalingen dus rekening worden gehouden als men wil voorkomen dat men boven de vrijstelling uitkomt.

Burgerlijk Wetboek

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft een ouder de verplichting om een kind te onderhouden. Dit is een levenslange verplichting waarbij wel opgemerkt moet worden dat een kind dat 21 jaar of ouder is, moet kunnen aantonen dat er sprake is van behoeftigheid (onvermogen buiten de hulp van anderen te kunnen). Deze omschrijving zou voldoende moeten zijn om te stellen dat er geen sprake is van vrijgevigheid en er dus geen sprake is van een schenking. Als de bijdrage in de studie wel een schenking zou zijn waarom is dan het kopen van kleding of het verstrekken van eten dat niet?

Lees verder...

---

Definitieve berekeningen kinderopvangtoeslag 2014

Hebt u een definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 ontvangen met een datum van 7 januari 2016? Deze toeslag is berekend op basis van aangeleverde gegevens door de kinderopvangorganisatie. De gegevens blijken in een aantal gevallen onvolledig of niet juist.

Lees verder...

---

Einde VAR per 1 mei

De Verklaring arbeidsrelatie voor zzp'ers zal per 1 mei verdwijnen. Er komt een overgangstermijn voor de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties tot 1 mei 2017.

Lees verder...

---

Belastingdienst te druk met starters

De Belastingdienst kan de grote toeloop van startende ondernemers niet aan.

Lees verder...

---

BTW verschuldigd bij niet doorgaan prestatie?

Gaat een prestatie niet door, dan ook de afdracht van btw over de reeds ontvangen bedragen niet. Helaas blijkt die vlieger, gezien de Air France-KLM zaak waarin het Europese Hof van Justitie eind 2015 uitspreek deed, niet altijd op te gaan.

Lees verder...

---

Streep door belasting op vermogen

Een doorbraak in de strijd tegen de vermogensrendementsheffing. Volgens de advocaat-generaal is de verguisde belasting in strijd met het recht op eigendom. Dat schrijft hij in een advies aan de Hoge Raad.

Lees verder...

---