Editie april 2016

Mogelijkheden tariefarbitrage via de werkkostenregeling zijn ingeperkt

Als werkgever of directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u vast al in aanraking gekomen met de in 2015 verplicht geworden werkkostenregeling. De term omvat de fiscale regelgeving van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Daarbij is, in tegenstelling tot regulier loon, niet de werknemer belasting verschuldigd over het ontvangen voordeel, maar de werkgever.

De werkkostenregeling geldt ook voor dga’s in dienst bij ‘hun’ BV. Dga’s kunnen via de werkkostenregeling een belastingbesparing realiseren door werknemersloon (regulier loon) om te zetten naar werkgeversloon (zogeheten eindheffingsloon). Dit laat zich toelichten met een simpel voorbeeld. Wil de BV € 100 netto aan de dga uitkeren in de hoogste loonbelasting schijf, dan moet de BV € 208 bruto loon uitkeren. Via de werkkostenregeling is de BV in dit voorbeeld geen € 208, maar € 180 in totaal kwijt om hetzelfde netto bedrag aan de dga uit te keren. Een belastingvoordeel van € 28 dus. Binnen de zogeheten vrije ruimte van de werkkostenregeling (1,2% van de loonsom van de werkgever, voor zover niet besteed aan andere vergoedingen en verstrekkingen), is er zelfs helemaal geen belasting verschuldigd over de netto uitkering.   

Via de werkkostenregeling is er dus tariefarbitrage mogelijk, dit uiteraard tot ongenoegen van de fiscus. Het belangrijkste wapen tegen deze tariefarbitrage, is het gebruikelijkheidscriterium.  Op grond van dit criterium mocht tot 1 januari 2016 de omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% afwijken van ‘hetgeen in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is’.

Lees verder...

---

Alternatief voor de VAR? U hebt tot 1 mei 2017 de tijd

1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie . Dat kan betekenen dat u uw werkwijze moet aanpassen. U hoeft dat echter op 1 mei 2016 nog niet direct gedaan te hebben. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd.

Lees verder...

---

Belastingdienst verliest zaak om naheffing opleidingsuitgaven

De Belastingdienst heeft een kostbare nederlaag geleden bij de Hoge Raad. De afdrachtvermindering onderwijs is ook van toepassing als een werknemer slechts een deel van een erkende beroepsopleiding heeft gevolgd en hiervoor een deelcertificaat heeft gekregen.

Lees verder...

---

Belastingdienst mag (vooralsnog) geen inkomensinformatie verstrekken aan verhuurders

De huidige huurwetgeving geeft verhuurders van sociale huurwoningen de mogelijkheid de huurprijzen te verhogen op de grond dat het inkomen van huurders boven een bepaald niveau ligt.

Lees verder...

---

Huiseigenaar betaalt weer te veel voor ozb

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 2,45 procent meer aan onroerende zaakbelasting dan vorig jaar. Volgens Vereniging Eigen Huis is dat flink meer dan de verhoging van 1,57 procent die gemeenten met het Rijk hebben afgesproken. Ook is het veel meer dan de verwachte inflatie van 0,9 procent dit jaar, aldus VEH dinsdag.

Lees verder...

---