Editie juni 2016

De fiscus gaat nauwer letten op de ‘superrijken’

Bent u ook benieuwd naar het leven van mensen die onvoorstelbaar veel geld hebben? Dan is het boek ‘De gouden rugzak’, geschreven door Raimund Kamp, Ad Kil en Marijke Kuijpers een aanrader. 

Het boek is geschreven naar aanleiding van een grootschalig kwalitatief onderzoek over vermogensoverdracht in Nederland. In diepte-interviews onthullen vermogende erfgenamen hoe zij hun leven ervaren. Het totaalbeeld dat het boek schetst, is dat er steeds meer vermogende families verdwijnen omdat het door de eerste generatie opgebouwde vermogen door de twee volgende generaties wordt verbrast.

Als u het boek en het onderwerp interessant vindt, dan bent u niet de enige. De leden van het onlangs in het leven geroepen Zeer Vermogende Particulieren (ZVP) team van de Belastingdienst lezen fanatiek mee. Dit team is opgericht naar aanleiding van (onder meer) het rapport "Engaging with high net worth individuals (HNWI) on tax compliance", van de intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In dit rapport adviseert de OESO aan de lidstaten om de fiscale zaken van ZVP'ers serieuzer te nemen, onder andere door een apart fiscaal behandelteam voor deze doelgroep te creëren. De OESO vindt deze speciale behandeling gerechtvaardigd vanwege het grote aantal entiteiten dat ZVP’ers controleren, de mogelijkheden die zij hebben om aan agressieve tax planning te doen en hun impact op de integriteit van het hele belastingsysteem.

Lees verder...

---

Wetsvoorstel Uitwerking Autobrief II bouwt de fiscale bevoordeling van de zuinige auto af

Vorig jaar heeft het kabinet Autobrief II gepresenteerd, waarin wordt teruggeblikt naar het fiscale beleid aangaande autobelastingen. En die terugblik is wel interessant.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de aanschaf en/of het gebruik van een zuinige auto afgelopen jaren is toegejuicht in Den-Haag. Een goede zaak, zou u op het eerste gezicht zeggen. De praktijk is echter weerbarstig en de stimuleringsmaatregelen van afgelopen jaren blijken de belastingbetaler geld te kosten, Europees klimaatbeleid te dwarsbomen en ingewikkelde wetgeving met zich mee te brengen die niemand meer snapt.  

Hoe kan dit nu? Op het eerste gezicht lijkt het beleid geslaagd, zeker gezien het feit dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in Nederland gedaald afgelopen jaren. Uit onderzoek van onder meer de Algemene Rekenkamer en de Oeso blijkt dat deze positieve CO2 resultaten echter vooral op het conto van het Europese bronbeleid komen. Het doorgeslagen Nederlandse CO2-afhankelijke fiscale autobeleid overlapt met en hindert zelfs het Europees bronbeleid. Zodra autofabrikanten dankzij onze fiscale stimulering in Nederland onder een bepaald gemiddelde van CO2 uitstoot komen, kunnen zij het zich veroorloven om in andere Europese landen minder zuinige auto’s te verkopen: dit wordt ook wel het waterbedeffect genoemd.

Lees verder...

---

Belastingrecht Illegale belastingontwijking

Belastingontduiking is illegaal, belastingontwijking niet. Maar het sentiment omtrent belastingontwijking is duidelijk veranderd. Na nieuws over belastingontwijkende multinationals, staan sinds de Panama Papers ook belastingontwijkende particulieren met naam en toenaam in de krant.

Lees verder...

---