Editie augustus 2016

De eigen woning verhuizen naar box 3 helpt het jonge gezin niet

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in één van zijn jaarlijkse ramingen van dit jaar, het Centraal Economisch Plan (CEP) 2016, een beschouwing toegevoegd over het verbeteren van de financiële positie van de jonge werkenden. 

Veel jonge huishoudens zijn een aanzienlijk deel van hun inkomen kwijt aan pensioenpremies en hun eigen woning lening, aldus het CPB. Dit pakt volgens het CPB niet handig uit omdat jonge gezinnen met kinderen hoge lasten hebben en een deel van het inkomen dat aan de eigen woning lening en pensioenpremies opgaat, goed zouden kunnen gebruiken. Op latere leeftijd stijgt het inkomen, terwijl de lasten juist afnemen, doordat de kinderen het huis uitgaan en al een flink deel van de eigen woning lening is afgelost. Een scheve verhouding van lasten en baten dus, waar de overheid wat aan zou kunnen doen.

Een terechte constatering, maar het is maar de vraag of de voorgestelde maatregelen een adequate oplossing bieden. Eén van de voorstellen van het CPBis het verhuizen van de eigen woning van box 1 naar box 3. Volgens het CPB wordt met deze maatregel een verschuiving van belastingen naar later in de levensloop bereikt, wat positief zou moeten uitpakken voor jonge gezinnen.

Lees verder...

---

Een op drie VAR-vervangers voor zzp`ers afgekeurd

De fiscus is streng bij de beoordeling van modelovereenkomsten die zzp`ers en hun opdrachtgevers zekerheid moeten geven dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in hun arbeidsrelatie. Van de 2.400 behandelde VAR-vervangers keurde de Belastingdienst er 750 af en zijn er 800 ingetrokken.

Lees verder...

---

Kamer wil belasting op online gokken naar sport

De sport moet profiteren van de belasting op online gokken, vinden de regeringspartijen VVD en PvdA.

Lees verder...

---

Wiebes vindt belastingdruk voor eenverdieners niet te hoog

Het klopt niet dat huishoudens met één inkomen netto geld inleveren als ze meer gaan verdienen, zegt staatssecretaris Eric Wiebes . Wel erkent hij dat de belastingdruk relatief hoog is voor inkomens tussen de 20.000 en 35.000 euro.

Lees verder...

---