Editie november 2016

Wijzigingen Pensioen in eigen beheer

De belastingwereld en de directeur groot aandeelhouder (DGA) hebben lang moeten wachten maar nu lijkt het er toch op dat de spelregels met ingang van 1 januari 2017 voor de opbouw van pensioen in eigen beheer, dus bij de eigen BV, gaan veranderen.

Er komen een tweetal opties voor de huidige pensioenvoorzieningen in eigen beheer: afkoop van de voorziening of omzetting van de voorziening naar een spaarvariant

Afkoop is gedurende drie jaar mogelijk, 2017, 18 en 19. Hoe eerder je afkoopt hoe meer korting er wordt verkregen op de grondslag, te weten in die jaren 34,5%; 25% en slechts 19,5%. In geen van genoemde jaren zal er, zoals nu bij afkoop te doen gebruikelijk, boete in rekening worden gebracht, de revisierente. Afkoop zal plaatsvinden tegen de fiscale waarde. Mocht er een waardering op de balans staan tegen commerciële waarde dan mag er een geruisloze afstempeling plaatsvinden tot aan de fiscale waarde zonde boete of loonheffing.

Lees verder...

---

Wet DBA: deze criteria hanteert de fiscus (loon en persoonlijke arbeid)

De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van drie criteria of er onder de Wet DBA sprake is van een dienstverband. Eerder behandelden we het criterium ‘gezag’. In dit artikel lees je hoe je voldoet aan de criteria loon en arbeid.

Lees verder...

---

Overdracht complexe familiebedrijven duurder

Door een wetswijziging van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wordt de overdracht van familiebedrijven duurder. Het gaat om familievennootschappen die niet in alle gevallen volledig eigenaar zijn van de bedrijven waarin zij ondernemen.

Lees verder...

---

Nieuw: 'Regelhulp vrijwilligers' voor sportorganisaties en non-profitorganisaties

Doet iemand bij u vrijwilligerswerk? En geeft u hem of haar daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een tegemoetkoming in natura? Dan valt de vrijwilliger misschien onder de vrijwilligersregeling. De Regelhulp vrijwilligers geeft u hiervan een indicatie.

Lees verder...

---

Eigenrisicodrager voor de WGA in 2017? Nieuwe garantieverklaring op tijd insturen

Wilt u in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA blijven? De nieuwe garantieverklaring moet dan uiterlijk 31 december 2016 bij ons binnen zijn.

Lees verder...

---