Editie december 2016

Schenkingsvrijstelling 2017 verruimd

De woningmarktcrisis maakte dat in 2013 en 2014 de mogelijkheid bestond tijdelijk gebruik te maken van een verhoogde eenmalige belastingvrije schenking van € 100.000 mits deze werd aangewend voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, aflossing van een eigenwoningschuld, aflossing van een restschuld ontstaan na verkoop van een eigen woning dan wel afkoop van rechten van opstal, erfpacht of beklemming ook hier met betrekking tot de eigen woning.

Deze vrijstelling was niet beperkt tot schenking tussen ouders en kinderen. In die jaren was er ook geen leeftijdsgrens aan verbonden.

Deze verhoogde schenkingsvrijstelling die samenhangt met hiervoor genoemde aanwendingsmogelijkheden wordt vanaf 1 januari 2017 permanent in de wet opgenomen.
Ook nu geldt dat deze niet beperkt is tot een schenking tussen ouders en kinderen maar er is nu wel een leeftijdsbepaling opgenomen. De ontvanger moet ten tijde van de schenking wel tussen 18 en 40 jaar oud zijn.

Lees verder...

---

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden.

Lees verder...

---

Btw-tarief levering embolisatieproducten 21%

Het leveren van embolisatieproducten is belast met 21% btw.

Lees verder...

---

Zzp’er krijgt al na jaar hypotheekgarantie

Het wordt eenvoudiger voor zelfstandigen zonder personeel om een hypotheek af te sluiten. Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de instantie die de Nationale Hypotheekgarantie uitvoert, geeft die NHG vanaf 1 december al na een jaar zelfstandigheid af. Tot nu toe was die termijn drie jaar.

Lees verder...

---