Editie februari 2017

Waarom is een ondernemersvolmacht interessant?

Ondernemers die zich bewust zijn van de omstandigheid dat het onverwacht wegvallen van hun persoon als ondernemer de continuïteit van hun onderneming in gevaar kan brengen, nemen de professionele verantwoordelijkheid om tijdig de nodige beschermingsmaatregelen op dit gebied te treffen. Een van die maatregelen is het opstellen en vastleggen van een ondernemersvolmacht.

Wat is een ondernemersvolmacht?

Een ondernemersvolmacht kan ervoor zorgen dat uw zaken altijd door kunnen gaan. Er kunnen problemen ontstaan op het moment dat u als ondernemer niet zelf in staat bent om te handelen. Of gewoon omdat het u niet uitkomt. Voorkomen moet worden dat uw onderneming stil komt te liggen als u (tijdelijk) uit de roulatie bent en u daardoor niet of onvoldoende leiding kunt geven.

In ondernemingsland wordt veel gebruik gemaakt van een volmacht. U kunt daarbij denken aan de volmacht om betalingen te kunnen doen of om bepaalde transacties te doen, bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag. Als een gevolmachtigde ruime bevoegdheden heeft kan deze persoon worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel. Zeker als dit zinvol is voor uw zakenpartners om te zien wie uw onderneming mag vertegenwoordigen en op welk gebied.

Lees verder...

---

Heimwee naar de VAR

Het zal u vast niet ontgaan zijn, de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA), zorgt voor heel wat opschudding binnen het bedrijfsleven. 

Binnen de systematiek van de opvolger van de VAR-verklaring moet een opdrachtgever de arbeidsrelatie met zelfstandigen continu toetsen aan de hand van drie toetsingscriteria uit de jurisprudentie, namelijk 1) loon, 2) persoonlijke arbeid en 3) gezagsverhouding. Kan de fiscus bij alle drie elementen een vinkje zetten, dan kan er dienstverband geconstateerd worden ten aanzien van een relatie met een zelfstandige, met naheffingen als gevolg.

Lees verder...

---

Oud-VAR-houders krijgen brief over uitstel handhaving wet DBA

Bent u zzp'er en had u vroeger een Verklaring arbeidsrelatie ? Dan krijgt u een brief over wat het uitstel van de handhaving van de wet DBA voor u betekent.

Lees verder...

---

Wijziging van teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

Lees verder...

---

Oxfam: Nederland op twee na grootste belastingparadijs

Nederland neemt de derde plaats in op een lijst die Oxfam Novib heeft opgesteld van de vijftien grootste belastingparadijzen ter wereld. Alleen Bermuda en de Kaaimaneilanden staan hoger op de ranglijst van de ontwikkelingsorganisatie.

Lees verder...

---

Nog steeds veel geheime belastingdeals in Nederland

Nederland sluit nog altijd veel geheime belastingdeals met multinationals. Daarmee blijft ons land een van de belangrijkste landen in Europa als het gaat om internationale belastingontwijking. Dat staat in een Europees rapport, waar de Nederlandse onderzoeksstichting SOMO aan meewerkte.

Lees verder...

---