Editie maart 2017

---

Nieuwe wetgeving BTW en oninbare vorderingen

Het komt helaas voor dat als er een factuur wordt verzonden deze uiteindelijk niet inbaar blijkt te zijn. De BTW die in rekening is gebracht is netjes afgedragen maar de factuur wordt maar niet betaald. Hoe nu te handelen om de afgedragen BTW terug te ontvangen.

Als ondernemer wil je dan natuurlijk de BTW toch zo snel mogelijk verrekend zien worden dan wel terugontvangen. Tot 1 januari jl. kon per brief, dus niet in de aangifte btw. Binnen een maand nadat definitief vaststond dat de factuur oninbaar was, kon een verzoek ingediend worden voor teruggaaf van de afgedragen BTW. Die oninbaarheid moest aannemelijk gemaakt worden. Dit laatste was vaak lastige zaak. Er moest feitelijk altijd aantoonbaar actie ondernomen zijn waarop ook nog een reactie was.

Lees verder...

---

Rekening-courant directeur- grootaandeelhouder (DGA)

Als DGA heeft u meerder petten op. Die van directeur van de onderneming en die van werknemer en aandeelhouder. Het is heel gemakkelijk om zakelijk allerlei kosten te betalen die voor privé doeleinden gemaakt worden of door u privé voor de onderneming worden betaald. De betalingen lopen dan door elkaar heen. Uw boekhouder zal deze als het goed is boeken in de zogenaamde r/c van u bij de B.V. Op die manier bouwt u een schuld of vordering op bij de B.V.

Goedgekeurd is dat als in het jaar de r/c vordering niet hoger is dan € 17.500 er over en weer geen rente in rekening hoeft te worden gebracht  en bij de B.V.  geen rente mag worden afgetrokken.

Lees verder...

---

OESO adviseert kabinet: verlaag belasting op arbeid

Verlaag de belasting op arbeid, verminder de ontslagvergoeding, verlaag werkloosheidsuitkeringen en versoepel de regelgeving voor de huurmarkt. Die aanbevelingen doet de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor Nederland in het rapport Going for Growth.

Lees verder...

---

Belastingdienst mag snelwegcamera niet gebruiken voor controle

De Belastingdienst mag de beelden van snelwegcamera’s niet gebruiken om te controleren of automobilisten auto’s van de zaak gebruiken voor privégebruik.

Lees verder...

---

Brussel: Hypotheekschuld ontwricht economie

Nederland moet de hypotheekrenteaftrek aanpakken en het pensioenstelsel hervormen, om de economie weer in balans te krijgen. Dat schrijft de Europese Commissie in haar jaarlijkse analyse van de Europese economieën.

Lees verder...

---

Eurogroep blokkeert sluiproute voor belastingontwijkers

Het wordt voor multinationals onmogelijk om de vennootschapsbelasting te ontwijken door gebruik te maken van de verschillende regels in landen binnen en buiten de EU. De Europese ministers van Financiën hebben in Brussel unaniem besloten tot een aanpak van zulke hybrid mismatches.

Lees verder...

---