Editie augustus 2017

---

Pensioen in Eigen beheer: hoe nu verder

Als het goed is heeft iedereen die nog in de opbouwfase zat van pensioen opbouw in eigen beheer bij de B.V. Voor 1-7 jl de opbouw premievrij gemaakt.

De volgende deadline is 31-12-2019. En deze geldt niet alleen voor diegene die nu de opbouw premievrij gemaakt hebben. Ook de personen die al eerder de keuze hadden gemaakt om het pensioen premievrij te maken dienen nu na te gaan denken. Mar dat geldt ook voor de personen die al een pensioenuitkering ontvangen uit de eigen BV. De keuzes zijn het voortzetten van het huidige systeem maar dan premievrij; de voorziening afkopen ( met gebruikmaking van een vrijstelling) dan wel de pensioenvoorziening omzetten in een oudedag verplichting ( hierna: ODV).

Op deze laatste zoem ik nu even in. De ODV lijkt een mooi alternatief te zijn van de huidige pensioenverplichting. Geen ingewikkelde jaarlijkse actuariële berekening meer. Geen verschil meer tussen de commerciële en fiscale waarde van de pensioenvoorziening als gevolg van de lage commercieel te hanteren rente. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd 20 jaar een uitkering. Uitkering mag maximaal 5 jaar voor AOW gerechtigde leeftijd ingaan en die extra jaren worden bij genoemde 20 opgeteld. Fiscaal dus een duidelijke vereenvoudiging.

Lees verder...

---

Nog strenger toezicht op internationale fiscale structuren in de toekomst?

De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om vanaf 2019 vergaande meldingsplicht van fiscale en juridische structuren in te voeren voor financiële tussenpersonen, waaronder belastingadviseurs en accountants. Dit naar aanleiding van onder meer de Panama Papers onthullingen, waarbij volgens de commissie blijkt dat financiële tussenpersonen een onwenselijke rol kunnen spelen bij belastingontduiking.

Op grond van het voorstel zouden adviseurs verplicht zijn om melding te maken van de in het voorstel aangewezen internationale constructies, zoals benutting van verliezen om de belastinggrondslag te verlagen, het gebruik van bijzondere fiscale gunstregimes of het opzetten van constructies via landen die niet voldoen aan de internationale normen inzake goed bestuur. De meldingsplicht ligt op grond van het voorstel bij de adviseurs zelf en, als deze buiten de EU zijn gevestigd of een geheimhoudingsplicht hebben, bij de ontvangers van de adviezen.

Vanuit de maatschappelijke discussie die zich steeds vaker en feller voordoet als het gaat om internationale structuren en belastingontduiking, is het niet onbegrijpelijk dat de Europese Commissie hiermee komt. Maar voor veel ondernemers en adviseurs is zij geen goed nieuws. Ondernemers, per definitie ondernemend, zoeken creatieve manieren om meer geld in hun onderneming te houden en belastingadviseurs verdienen hun brood met fiscale besparingsstructuren. Een neveneffect van de meldingsplicht zou zijn dat de belastingadviseur en zijn cliënt de huidige informatie- en kennisvoorsprong op de fiscus voor een groot deel zouden kwijtraken. Slimme structuren die de belastingautoriteiten nog niet eens kennen zouden ze netjes gemeld krijgen. Leuker én makkelijker voor de belastingdienst.  

Lees verder...

---

Btw omhoog op onder meer tandpasta, neusspray en aambeienzalf

Allerlei drogisterij-artikelen worden vanaf 2018 waarschijnlijk een stuk duurder. De regering wil dan namelijk de btw op deze producten verhogen van 6 naar 21 procent.

Lees verder...

---

Bijna 40% zzp'ers betaalt geen inkomstenbelasting

Vanwege vele aftrekposten betaalt bijna vier op de tien zelfstandigen geen inkomstenbelasting.

Lees verder...

---

Huizenclubs op de bres voor regeling restschuld

Minister Dijsselbloem moet de restschuldregeling, waarmee woningeigenaren fiscaal voordelig een lening voor hun restschuld kunnen afsluiten, behouden.

Lees verder...

---