Editie november 2017

---

Een onzakelijke lening?

Hier is al veel over te doen geweest. Veel is al duidelijker geworden door de rechtspraak die er is geweest maar er is toch ook nog veel onduidelijk. Denk onder andere aan de fiscale gevolgen bij een verlies op een onzakelijke lening en dan specifiek in de sfeer van het ter beschikking stellen van vermogen aan de eigen B.V.

Wanneer is onder meer sprake van een onzakelijke lening?

Volgens de rechter is daarvan sprake als een onafhankelijke derden niet onder dezelfde condities een soortgelijke lening aan de B.V. zou hebben verstrekt.  Dan is de lening onzakelijk!
Zou echter alleen de rente niet overeenstemmen met de condities van een derde dan kan bezien worden tegen welk rente percentage er wel van een zakelijke lening sprake zou zijn. De lening kan dan verzakelijkt worden. Let op echter, dat de rente niet zodanig hoog wordt vast gesteld dat feitelijk sprake is van een winstdeling. Want ook dan wordt de lening als onzakelijk aangemerkt.

Lees verder...

---

Bewaren van documenten

Als belastingplichtige ben je verplicht je administratie te bewaren. Dat geld zowel voor de prive persoon als voor de ondernemer. Hierna wordt kort ingegaan op wat de ondernemer moet  bewaren.

Je moet alles waarmee uiteindelijk de aangiften BTW, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tot stand zijn gekomen bewaren. Denk aan de facturen, de debiteuren- en crediteurenadministratie, bonnetjes, loonadministratie, grootboeken, voorraadadministratie etc.

Je moet e.e.a. bewaren in de vorm waarin je het ontvangen hebt. Dus zowel papier als digitaal. Tevens moet je ervoor zorgen dat de programmatuur waarin de administratie is opgemaakt toegankelijk blijft ook als overgestapt is op een ander programma. Je kunt overigens hierover en over alles digital bewaren wel afspraken maken met de belastingdienst. Die stelt dan specifieke voorwaarden.

Lees verder...

---

Belasting ontwijken via een tax ruling: zo werkt het

Iedereen, ook jij, kan bij de Belastingdienst om een tax ruling vragen. Zo'n regeling is niet meer dan een verzoek om duidelijkheid vooraf over hoeveel je de komende tijd aan belasting moet betalen.

Lees verder...

---

Hoe verandert de belasting voor AOW'ers?

Het nieuwe kabinet wil dat ook AOW-gerechtigden meeprofiteren van de belastingherziening. Deze groep krijgt te maken met drie belastingtarieven in plaats van vier. Vooral de middengroepen onder de AOW-gerechtigden hebben hier profijt van.

Lees verder...

---

Hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd

De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd. Dat staat in het conceptregeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, bevestigen bronnen aan de NOS.

Lees verder...

---