Editie februari 2018

Huwelijk en schenking

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe spelregels voor mensen die in het huwelijk treden. Als u tot die tijd in het huwelijk treedt huwt u in algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 1-1-2018 is dat niet meer het geval. Dan wordt, als u niets vooraf regelt, alleen hetgeen u opbouwt tijdens het huwelijk, gemeenschappelijk vermogen.

Door het aangaan of wijzigen van huwelijks voorwaarden is het mogelijk om het vermogen onderling tussen partners te verdelen.

Als gevolg van rechtspraak uit 2013 waarbij men met een huwelijk van slechts één dag probeerde belasting te besparen, is er nieuwe wetgeving in aantocht. Voor dit soort “misbruik” van het huwelijk wil men nu een stokje steken. Er is daarom met Prinsjesdag een voorstel gekomen de wet te wijzigen door vast te leggen dat schenkbelasting verschuldigd is als een huwelijk/geregistreerd partnerschap dan wel een samenlevingscontract uitsluitend wordt opgemaakt teneinde belasting te besparen c.q. te voorkomen.

Lees verder...

---

Aflosboete of ‘al afgelost’ boete?

U heeft het vast meegekregen, de ophef over de ‘aflosboete’. Daarmee wordt gedoeld op het uitfaseren van de aftrekpost wegens ‘geen of geringe eigenwoningschuld’ in 30 jaar. Het kabinet geef als reden voor de uitfasering op dat het budgettaire beslag van deze regeling steeds verder toeneemt nu men sinds 1 januari 2013 verplicht op nieuwe eigenwoningschulden moet aflossen.

Wat betekent dit nu voor een gemiddelde woningbezitter? Dat hangt van de situatie af. Heeft u op dit moment een eigenwoning waarop een schuld rust, dan heeft u nu al te maken met een eigenwoningforfait waarover u inkomstenbelasting betaalt.

Lees verder...

---

'Lage inkomens betalen relatief meer energiebelasting'

Door de klimaatmaatregelen van het nieuwe kabinet stijgt de energierekening voor lagere inkomens relatief veel harder dan voor hogere inkomens. Dat stelt onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek in opdracht van Milieudefensie.

Lees verder...

---

1,6 miljard euro aan belastingvoordeel voor afbetaald huis verrekend

Huisbezitters die hun woning bijna of helemaal afbetaald hebben, kregen in 2016 bij elkaar voor 1,6 miljard euro aan belastingvrijstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Lees verder...

---

Pensioen in eigen beheer afkopen? In 2018 is de afkoopkorting 25%

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om het pensioen in eigen beheer af te kopen. Doet u dat dit jaar, dan krijgt u een afkoopkorting van 25%.

Lees verder...

---