Editie maart 2018

De Wet DBA: van uitstel komt afstel

Het wil maar niet vlotten met de Wet DBA, wat staat voor Wet Deregulering Arbeidsrelaties. Enige achtergrond om het geheugen op te frissen: opdrachtgevers zijn door de invoering van de wet DBA niet zoals voorheen gevrijwaard van betalingsverplichting van loonheffingen en eventuele naheffingen als de belastingdienst achteraf (met succes) stelt dat een arbeidsrelatie niet die van opdrachtgever en opdrachtnemer is, maar van werkgever en werknemer. De markt is min of meer zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van de arbeidsrelatie, maar achteraf kan de Belastingdienst dus nog altijd met de zweep komen. Als de beoordeling simpel zou zijn geweest, dan had deze opzet misschien nog wel kunnen werken. Maar dat is niet het geval. Met name de beoordelingscriteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ zorgen in de praktijk voor veel onduidelijkheid.

Wat de politieke draagkracht en voortvarendheid betreft, heeft de Wet DBA enigszins de kenmerken van een grootschalig bouwproject: de opleverdatum wordt telkens vooruitgeschoven. Eerst werd de handhaving van de wet uitgesteld tot 1 januari 2018, vervolgens tot 1 juli 2018 en onlangs maakten minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën bekend dat het kabinet heeft besloten om de handhaving van de Wet DBA voor zzp'ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Tot die tijd krijgen zzp'ers en hun opdrachtgevers in principe geen boetes of naheffingen als de fiscus achteraf stelt dat er sprake is van een dienstbetrekking in plaats van een opdracht uitgevoerd door een zelfstandige.

Lees verder...

---

Beschikking WOZ-waarde

Het is weer de tijd van het jaar dat de nieuwe WOZ- beschikkingen op de deurmat vallen. De tendens is als we de kranten moeten geloven dat de waarde van de woningen omhoog zullen zijn gegaan. De WOZ beschikking ziet dit jaar op peildatum 1-1-2017.

Deze beschikking dient voor  meerdere wetgevingen als grondslag, zoals:

De Onroerende Zaak Belasting voor zowel de eigenaar als de gebruiker, de Waterschapsbelasting, voor de schenk- en erfbelasting, de energiebelasting en heffing op leidingwater.

In de inkomstenbelasting voor onder meer het eigenwoning forfait in box 1 en de vermogensrendementsheffing van box 3 voor de tweede woningen. Maar ook in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting voor de afschrijvingen.

Reden te over dus om eens serieus naar de waarde te kijken die op de beschikking staat.

Lees verder...

---

Over 2017 te weinig btw aangegeven? Herstel en betaal voor 1 april 2018. Dan betaalt u geen belastingrente en boete. Corrigeren kan alleen digitaal

Vorig jaar te weinig btw aangegeven? Herstel dan de gemaakte fout. Dan betaalt u geen belastingrente en meestal geen boete. U kunt een correctie op btw-aangifte alleen nog digitaal doorgeven. Dat kan via 'inloggen voor Ondernemers' op deze internetsite, of met uw eigen software waarmee u normaal uw btw-aangifte doet.

Lees verder...

---

Afgifte btw-nummer duurt langer dan normaal

Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van ons. Op dit moment duurt dat langer. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Lees verder...

---

De zzp’er: ondernemer of schijnzelfstandige?

Het kabinet maakt zich zorgen over de snelle stijging van het aantal zzp’ers in Nederland. Waar komt die groei vandaan? En wat weten we over deze gevarieerde groep?

Lees verder...

---