Editie april 2018

Modern bezwaar mogelijk voor de inkomstenbelastingen en zorgverzekeringswet

Tegen de aanslagen inkomstenbelasting en/of zorgverzekeringswet kan voortaan digitaal bezwaar worden aangetekend. 

Wat is een OBV?

Voor digitaal bezwaar kan digitaal gebruik gemaakt worden van de OBV: de zogenaamde online bezwaarvoorziening. Deze biedt óók de mogelijkheid om bijlagen mee te sturen.

Voordelen van de OBV

Groot voordeel is dat je als belastingplichtige kunt volgen wat er met je bezwaarschrift gebeurt. Dat wil zeggen je kunt zien of het bezwaarschrift is ontvangen. Tevens kun je de fase zien waarin het bezwaarschrift zich bevind en de volgende stappen volgen. Dit laatste maakt dat het systeem binnen de belastingdienst meer transparant is voor de buitenstaander, de belastingplichtige. Dit zal een verbetering in de communicatie tussen belastingdienst en burger opleveren en als het goed is minder werk. Via de bezwaarcheck kan nagegaan worden of, indien een aanvulling op de aangifte nodig is, volstaan kan worden met een aanvulling op de aangifte dan wel dat er bezwaar aangetekend moet worden omdat de aanslag al is opgelegd.

Lees verder...

---

Beeldvorming van Nederland als belastingparadijs lastig uit te bannen

Eén stem meer, en het Europees parlement had vorig jaar december Nederland officieel bestempeld tot een belastingparadijs. Europarlementariër Paul Tang (PvdA) had een initiatief gestart om Nederland samen met Ierland, Malta en Luxemburg expliciet in een pakket aanbevelingen voor bestrijding van belastingontwijking op te nemen. Een stemmingsremise (327 voor, idem tegen) voorkwam deze dubieuze eer voor Nederland.

Hoe ontstaat de beeldvorming?
Ongetwijfeld had dit de publieke opinie en beeldvorming van Nederland als een soort evenbeeld van Panama nog meer versterkt. En die beeldvorming is al hardnekkig. Gebeurtenissen die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden, worden dan al snel door de bril van ‘belastingparadijs’ gezien. Zo zou je de recente aankondiging van Unilever dat zij het hoofdkantoor naar Nederland verplaatst kunnen zien als bewijs dat vestiging in Nederland belastingtechnisch gunstig is. Maar Unilever zelf stelt dat bedrijfseconomische redenen en het sentiment van de Nederlandse bodem de doorslag hebben gegeven. En zo zijn er meer voorbeelden te geven.

De Nederlandse overheid zit in dit alles in een lastig parket
Enerzijds is er de wil om de door de belastingmazen glippende multinational aan te pakken en de fiscale beeldvorming positief om te buigen. Anderzijds moet men ook concurreren tegen omringende landen die de multinationals en hun belastingbijdragen naar eigen bodem lokken. Dan moet je als overheid bijna wel mee en dat gebeurt ook. Zo wordt de vennootschapsbelasting met 4% punten verlaagd. Dat gaat niet meehelpen bij de beeldvorming. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan moet er een keuze worden gemaakt: wegblijven van het etiket ‘belastingparadijs’ of een gat in de begroting slaan. Vooralsnog wint de begroting.

Lees verder...

---

Antwoorden over vertraging erf- en schenkbelasting

De vertraging van de aanslagoplegging van erf- en schenkbelasting hoeft geen belemmering te zijn voor het verdelen en uitkeren van een nalatenschap. Dat antwoordt de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, op feitelijke vragen over dit onderwerp. Wel kunnen notarissen een deel achterhouden voor het voldoen van de erfbelasting.

Lees verder...

---

Als particulier nog geen btw teruggevraagd over zonnepanelen? Dat kan alsnog – makkelijker dan eerst

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de teruggaaf van btw op zonnepanelen. De staatssecretaris van Financiën heeft daarop besloten dat de Belastingdienst zijn werkwijze aanpast. Bent u particulier en wilt u btw terugvragen over zonnepanelen? Door de nieuwe werkwijze hoeft u nog maar 1 keer btw-aangifte te doen. Alleen over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt ge...

Lees verder...

---

Belastingdienst kan plannen niet uitvoeren door aanhoudende ict-malaise

Nog altijd zijn de ict-problemen bij de Belastingdienst niet opgelost. Vanwege deze problemen worden plannen om terugbetalingsregelingen voor bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag te vereenvoudigen, verder uitgesteld. Dat blijkt uit de halfjaarrapportage over de Belastingdienst die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees verder...

---