Editie oktober 2015

Vennootschappen zijn voortaan verplicht gegevens van hun aandeelhouders in een register te vermelden.

De Europese Unie heeft een nieuw akkoord bereikt. Een nieuwe Europese Richtlijn heeft het daglicht gezien. Doel: belastingontduiking en financiering van terrorisme tegen gaan.

Natuurlijke personen met een aandelenbelang van 25% of meer worden opgenomen in een register. En niet alleen wat naam betreft maar ook het geboortejaar en -maand, het land waar deze persoon woonachtig is en de nationaliteit.

Het register is standaard te raadplegen door ambtenaren van opsporingsdiensten maar ook door de notaris en door bankmedewerkers. Andere personen kunnen alleen toegang krijgen tot het register als daar een gegronde reden voor is. Dit is omschreven als het hebben van een “rechtmatig belang” om het register te raadplegen inhoudende: als verdenking is van fraude, witwassen van gelden, financiering van terrorisme of fiscale misdrijven.

Vermelding in het register kan alleen achterwege blijven als er sprake is van een risico voor de veiligheid van de aandeelhouder en diens familie. Hiervan is ondermeer sprake als er gevaar is voor kidnapping, chantage  en dergelijke. Het is nog niet duidelijk of en zo ja welke strafmaatregelen er gelden als je je als kwalificerende aandeelhouder niet laat inschrijven in het register. Mogelijk dat aangesloten wordt bij de sanctie die geldt bij niet tijdig publiceren van de jaarrekening wat aangemerkt wordt als een economisch delict en een boete tot gevolg heeft.

Lees verder...

---

Vermogensheffing kan eenvoudiger en gelijker

Het systeem rondom de vermogensheffing kan eenvoudiger en meer gelijk worden getrokken, zonder dat het belastingstelsel op schop hoeft. Dat zegt het Centraal Plan Bureau .

Lees verder...

---

Opbrengst oldtimerbelasting valt tegen

De belasting op oldtimers levert veel minder inkomsten voor de Staat op dan was begroot. De oppositie in de Tweede Kamer is teleurgesteld.

Lees verder...

---

Rijksten ontduiken belasting voor miljarden

De Nederlandse staat loopt miljarden euro's mis doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten via vennootschappen in belastingparadijzen. Dat zegt Jan van Koningsveld maandag in Nieuwsuur.

Lees verder...

---

Formeel bezwaar tegen een te lage WOZ mogelijk

Formeel bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde van een koopwoning is vanaf 1 oktober 2015 mogelijk. Dat bevestigde een woordvoerder van staatssecretaris Wiebes vandaag, nadat de Waarderingskamer het gisteren al op haar website vermeldde.

Lees verder...