Aangifte schenkbelasting

Als u aan iemand een schenking doet die de vrijstelling overtreft moet daarvoor tijdig aangifte worden gedaan bij de belastingdienst.

Ook als er gebruik gemaakt wordt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning moet daarvan aangifte worden gedaan. Er moet namelijk officieel middels een aangifte een beroep op die vrijstelling worden gedaan.
De aangifte schenkbelasting moet uiterlijk de 2e maand van het daaropvolgende jaar worden gedaan en moet dus voor 1 maart van dat volgende jaar bonnen zijn. Een schenking in 2017 moet dus vóór 1 maart 2018 aangegeven zijn.
Heeft u een bruto schenking gedaan? Dan moet degene die de schenking ontvangt tijdig aangifte doen en zorgen voor tijdige betaling van de op de aangifte volgende aanslag. Is er een netto schenking gedaan, de zogenaamde schenking vrij van recht, dan moet de schenker aangifte doen dan wel de schenker en begiftigde samen.

De belastingdienst wil steeds meer zaken digitaliseren om zo ook digitaal af te kunnen handelen. Sinds mei van dit jaar is het dan ook mogelijk om voortaan ook online aangifte schenkbelasting te kunnen doen. Dit kan middels in loggen op Mijn belastingdienst met de DigiD code.

De mogelijk om via de site van de belastingdienst nog op papier aangifte te doen blijft voorlopig nog bestaan.

Bron: Actuele Artikelen