Aanpak schijnconstructies: opdrachtgever verantwoordelijk

Schijnconstructies waarbij buitenlandse werknemers slechts een deel van het minimumloon betaald krijgen, worden harder aangepakt. Opdrachtgevers of aannemers die daarvan weten, of zouden moeten weten, worden ervoor aansprakelijk gesteld.

Schijnconstructies voordelig

Dat blijkt uit een brief van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. De schijnconstructies zijn voor werkgevers voordelig, omdat zij zo minder belasting en sociale premies afdragen, maar het leidt tot oneerlijke concurrentie en kan zorgen voor verdringen van Nederlandse arbeiders.

Asscher wil daar een einde aan maken. De inspectie heeft deze maand 15 extra inspecteurs aangesteld om de schijnconstructies aan te pakken.

Internationale samenwerking

Bij de aanpak van schijnconstructies is internationale samenwerking cruciaal. De minister heeft de afgelopen periode daarom afspraken gemaakt met Polen, Roemenië en Bulgarije over het uitwisselen van informatie over werkgevers die bijvoorbeeld via schijnconstructies werknemers betalen onder het minimumloon.

Minister Asscher hoopt verder tijdens de Europese Raad van 9 december een akkoord te bereiken over een Europese Handhavingsrichtlijn. Deze richtlijn maakt het mogelijk om boetes, bijvoorbeeld voor onderbetaling, in een ander EU-land te innen. Ook kunnen Europese landen elkaar verzoeken om een bedrijf te inspecteren, worden buitenlandse detacherende bedrijven verplicht arbeidsvoorwaarden bekend te maken en kunnen de sociale partners informatie opvragen bij andere lidstaten.

Download:

“Kamerbrief ‘Voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies”’

Bron: Elsevier Fiscaals