Afdrachtvermindering onderwijs vervalt per 1 januari 2014

De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Vanaf dat moment geldt een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Praktijkleren. De Belastingdienst controleert echter nog steeds of de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed is toegepast.

Subsidieregeling Praktijkleren

Vanaf 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Wilt u weten wat er precies verandert vanaf 1 januari 2014? Lees dan meer over de Subsidieregeling Praktijkleren en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Controle afdrachtvermindering onderwijs

De Belastingdienst controleert nog steeds of de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed is toegepast. Hebt u de afgelopen jaren in uw aangifte loonheffingen aanspraak gemaakt op deze afdrachtvermindering? Controleer dan nu of deze in alle gevallen terecht was. Zo niet, dan moet u de aangifte corrigeren. Uw fiscaal dienstverlener kan u hierbij helpen.

Op de internetsite van de Belastingdienst leest u meer over de afdrachtvermindering onderwijs in 2013. Informatie over de voorwaarden en de berekening ervan vindt u in het ‘Handboek Loonheffingen’ van het betreffende jaar (in het hoofdstuk ‘Afdrachtverminderingen’). U kunt de handboeken downloaden:

Bron: Belastingdienst