Aflosboete of ‘al afgelost’ boete?

U heeft het vast meegekregen, de ophef over de ‘aflosboete’. Daarmee wordt gedoeld op het uitfaseren van de aftrekpost wegens ‘geen of geringe eigenwoningschuld’ in 30 jaar. Het kabinet geef als reden voor de uitfasering op dat het budgettaire beslag van deze regeling steeds verder toeneemt nu men sinds 1 januari 2013 verplicht op nieuwe eigenwoningschulden moet aflossen.

Wat betekent dit nu voor een gemiddelde woningbezitter? Dat hangt van de situatie af. Heeft u op dit moment een eigenwoning waarop een schuld rust, dan heeft u nu al te maken met een eigenwoningforfait waarover u inkomstenbelasting betaalt.

Zou u vervolgens uw hele eigenwoningschuld aflossen, dan krijgt u vanaf 2019 te maken met 3,33% bijtelling in verband met het eigenwoningforfait, waarover u inkomstenbelasting verschuldigd bent. Datzelfde percentage komt er jaarlijks bovenop totdat in 30 jaar het hele eigenwoningforfait wordt betrokken. U springt dus terug van 100% bijtelling naar 3,33% bijtelling in 2019. Niet bepaald een boete dus!

Minder leuk wordt het als u nu al uw eigenwoninglening volledig heeft afgelost. Dan heeft u op dit moment geen bijtelling waarover u belasting moet betalen. Vanaf 2019 gaat dat veranderen. Dan krijgt u geleidelijk met deze bijtelling te maken, waarbij zoals gezegd per jaar 3,33% van het volledige eigenwoning forfait bij het inkomen wordt geteld.

De aflosboete had dus eigenlijk beter omgedoopt kunnen worden tot de ‘al afgelost boete’. Maar eerlijk is eerlijk, ‘aflosboete’ beklijft wel beter.  

Bron: Actuele Artikelen