Afschaffing inkeerregeling per 1 januari 2018

Begin dit jaar maakte de Staatssecretaris van Financiën bekend dat hij de inkeerregeling wil afschaffen. Recentelijk maakte hij ook bekend wanneer de maatregel van in moet gaan, namelijk per 1 januari 2018. De staatssecretaris stelt dat door toenemende transparantie de belastingdiensten meer informatie tot hun beschikking hebben en beter in staat zijn tot handhaving. De kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen in het vizier van de fiscus komen, wordt hierdoor steeds groter.

De afschaffing van de inkeerregeling heeft als gevolg dat er geen beperkte termijn meer zal zijn waarbinnen geen boete wordt opgelegd. Momenteel is die termijn twee jaar. Dat werkt als volgt. Stel een belastingplichtige doet zijn aangifte 2014 inkomstenbelasting op 20 april 2015. Daarin geeft hij buitenlands vermogen dat hij bezit niet op. Deze belastingplichtige kan gebruik maken van de inkeerregeling als hij bij de fiscus vóór 20 april 2017 een verzoek indient om gebruik te maken van de inkeerregeling. In deze situatie wordt er (nu) geen boete opgelegd. Wordt vermogen langer dan twee jaar verzwegen, dan volgt er wel een boete, maar wordt deze gematigd tot 120% (in plaats van de maximale 300%) van de alsnog verschuldigde belasting.

Als de inkeerregeling wordt afgeschaft, gelden deze (relatief) gunstige inkeervoorwaarden niet meer. En gezien de toenemende pakkans en hogere boetes, is het zaak voor mensen die overwegen om in te keren, dit nog snel voor 1 januari 2018 te doen.  

Bron: Actuele Artikelen