Beeldvorming van Nederland als belastingparadijs lastig uit te bannen

Eén stem meer, en het Europees parlement had vorig jaar december Nederland officieel bestempeld tot een belastingparadijs. Europarlementariër Paul Tang (PvdA) had een initiatief gestart om Nederland samen met Ierland, Malta en Luxemburg expliciet in een pakket aanbevelingen voor bestrijding van belastingontwijking op te nemen. Een stemmingsremise (327 voor, idem tegen) voorkwam deze dubieuze eer voor Nederland.

Hoe ontstaat de beeldvorming?
Ongetwijfeld had dit de publieke opinie en beeldvorming van Nederland als een soort evenbeeld van Panama nog meer versterkt. En die beeldvorming is al hardnekkig. Gebeurtenissen die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden, worden dan al snel door de bril van ‘belastingparadijs’ gezien. Zo zou je de recente aankondiging van Unilever dat zij het hoofdkantoor naar Nederland verplaatst kunnen zien als bewijs dat vestiging in Nederland belastingtechnisch gunstig is. Maar Unilever zelf stelt dat bedrijfseconomische redenen en het sentiment van de Nederlandse bodem de doorslag hebben gegeven. En zo zijn er meer voorbeelden te geven.

De Nederlandse overheid zit in dit alles in een lastig parket
Enerzijds is er de wil om de door de belastingmazen glippende multinational aan te pakken en de fiscale beeldvorming positief om te buigen. Anderzijds moet men ook concurreren tegen omringende landen die de multinationals en hun belastingbijdragen naar eigen bodem lokken. Dan moet je als overheid bijna wel mee en dat gebeurt ook. Zo wordt de vennootschapsbelasting met 4% punten verlaagd. Dat gaat niet meehelpen bij de beeldvorming. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan moet er een keuze worden gemaakt: wegblijven van het etiket ‘belastingparadijs’ of een gat in de begroting slaan. Vooralsnog wint de begroting.

Waar ligt de oplossing?
De oplossing ligt op Europees dan wel mondiaal niveau. Zolang er verschillen in fiscale behandeling van multinationals is, zullen er bedrijven zijn die de gunstigste tarieven en structuren opzoeken. Hoewel de OESO de sluiproutes en ontwijkingsmogelijkheden in een behoorlijk tempo afsluit, hebben multinationals nog steeds mogelijkheden om een fiscaal voordeeltje te slaan uit de verschillen in belastingregimes wereldwijd. Gezien de ontwikkelingen laatste jaren, is het niet ondenkbaar dat er ooit een (vrijwel) eenduidig Europees fiscaal beleid komt ten aanzien van multinationals. Tot die tijd blijven we waarschijnlijk in een belastingparadijs wonen. Volgens de publieke opinie in elk geval.    

Bron: Actuele Artikelen