Belastingopbrengst DGA-pensioen wordt een blamage

Vanaf 1 juli kunnen directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) geen pensioen meer opbouwen in hun eigen BV. De Wet uitfasering biedt dan drie opties. Het opgebouwde pensioen gewoon laten staan, omzetting in een soort bancaire lijfrente (de oudedagsverplichting, ODV) of het pensioen afkopen.

De afkoopfaciliteit, mét een forse korting op de fiscale voorziening van maar liefst 34,5% in 2017, moet dit jaar €2,1 miljard opleveren. En de twee jaren daarna nog eens €1 miljard extra. Inmiddels zijn alle DGA-adviseurs volop bezig om hun DGA’s te adviseren.

Er zijn echter nog zoveel onduidelijkheden én misplaatste Vraag & Antwoorden, dat de beoogde opbrengst écht niet gehaald gaan worden.

Afspraken bij scheiding

Zo heerst er nog steeds opperste onduidelijkheid over hoe de afspraken met het oog op een eventuele echtscheiding vastgelegd moeten worden. Zowel de hoogte, de vorm als de mogelijke notariële vastlegging. Zelfs de meest deskundige notarissen komen hier niet uit.

Ook de vraag of en zo ja, in hoeverre er sprake is van schenkingsaspecten áls er gecompenseerd wordt – als dat al moet – blijft één groot vraagteken.

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Door het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de belastingdienst zijn al zoveel Vraag & Antwoorden gegeven (30 al!), waardoor Uitfasering Pensioen in eigen beheer, én niet leuker én niet makkelijker gemaakt wordt. De Vraag & Antwoorden worden in de markt dan ook wel Verzoek & Afwijzing genoemd! Sommige, bijvoorbeeld die over het informatieformulier, zijn al 4 keer aangepast sinds 1 april.

Voorbeelden

Een paar voorbeelden. Stel een DGA is na 2015 overleden. Dan krijgt de partner, die recht heeft op een nabestaandenpensioen, geen korting over de fiscale voorziening per eind 2015 van in het voorbeeld €190.000, maar slechts over het ‘toenmalige’ deel van de pensioenvoorziening van €34.000. Dus alleen het deel dat achteraf gezien betrekking heeft op het nabestaandenpensioen.

Omdat de ‘nieuwe’ voorziening voor het (direct ingaande) nabestaandenpensioen maar liefst €389.000 bedraagt, wordt de nabestaande een korting over zo’n €360.000 door de neus geboord. En moet bij afkoop daarover gewoon 52% belasting betalen. De nabestaande gaat dus zeker niet afkopen! De oplossing is gewoon de korting over €389.000.

Reacties van accountants en belastingadviseurs hierop tijdens mijn lezingen waren van ‘belachelijk’ tot ‘schandalig’. En gelijk hebben ze.

Ook mag een DGA die ouder is dan 5 jaar na de AOW-datum het pensioen wel omzetten in een oudedagsverplichting, maar mag dat niet onderbrengen bij een bank. Dat betekent dat de DGA alsnog tot z’n 85-ste vast zit aan de BV. Dus hoezo uitfaseren?

Vervolgens moet een ingegaan (nabestaanden)pensioen als het wordt omgezet in een oudedagsverplichting, uitgesteld tot op z’n vroegst 5 jaar voor pensioendatum. Dat levert dus niet meer belasting maar juist uitgesteld minder op. Raar.

Geen flexibiliteit

Dat de oudedagsverplichting niet uitgesteld mag worden tot na AOW-datum en geen enkele vorm van flexibiliteit kent, parttime bijvoorbeeld of hoog/laag is natuurlijk een vreemde omissie in het huidige tijdsbestek.

Geen € 2,1 miljard

De ervaring leert dan ook dat nog geen 10% afkoopt. En dat zijn vooral ingegane, kleine pensioentjes. Als ik dat projecteer op de verwachting dat dit jaar 24% van alle DGA’s zouden gaan afkopen, dan kom ik op maximaal een belastingopbrengst €0,5 miljard. En die ‘andere’ miljard komt zeker niet binnen, als een DGA weet dat de korting in 2018 maar 25% en in 2019 maar19,5% is. Als de DGA al afkoopt is het natuurlijk in 2017.

Tegenvaller voor de schatkist

De conclusie kan dus nu al zijn dat de beoogde belastingopbrengsten bij lange na niet gehaald gaan worden. De reparatie met een Novelle van een eerder vermeend ‘gat in de wet’ ten spijt. Het nieuwe kabinet kan deze tegenvaller dus alvast inboeken.

Bron: de Telegraaf