Belastingtip: ondernemer, dit mag je sparen voor je pensioen

Met ingang van 2015 zijn zoals elk jaar veel fiscale aftrekposten, belastingschijven en andere gegevens veranderd. Voor ondernemers is belangrijk dat zij minder pensioen mogen opbouwen. De maxima voor zowel de jaarruimte als voor de oudedagsreserve zijn verlaagd.

Jaarruimte

De jaarruimte is het bedrag dat je maximaal van je inkomen mag aftrekken om met banksparen of met een lijfrentepolis pensioen op te bouwen. Voorheen bedroeg de jaarruimte 15,5 procent van de zogeheten pensioengrondslag (het inkomen in het voorgaande jaar, minus de zogeheten franchise van 11.829 euro), nu is dat maar 13,8 procent van deze grondslag. Daar gaat dan nog eventueel elders opgebouwd pensioen vanaf.

De formule van de jaarruimte luidt:
Jaarruimte 2015 = 13,8 procent * premiegrondslag (inkomen 2014 – 11.829 euro) – 6,5 * A – toevoeging oudedagsreserve

Daarbij staat ‘A’ voor de pensioenaangroei bij een werkgeverspensioenregeling.

Je kunt de jaarruimte online berekenen via deze website. De Belastingdienst heeft ook een rekenprogramma op haar website staan, maar die is vreemd genoeg nog niet aangepast voor 2015.

Nieuw is ook dat het inkomen dat je mag invullen is gemaximeerd op 100.000 euro. Vorig jaar nog was het maximale inkomen nog 162.457 euro. Dat is een forse aderlating voor ondernemers die meer dan een ton verdienen. Zij zullen op een andere manier voor aanvullend pensioen zullen moeten zorgen.

Wat betekent de nieuwe jaarruimte concreet? Bij een brutowinst (vóór zelfstandigenaftrek) van 60.000 euro bedroeg de maximale pensioenaftrek vorig jaar nog 7.467 euro. Dit jaar is dat nog maar 6.633 euro ofwel 11 procent minder. Bij een brutowinst van 120.000 is de jaarruimte nu 12.153 euro tegenover 16.767 in 2014.

Oudedagsreserve

Het deel van de brutowinst dat je maximaal in je eigen bedrijf mag reserveren voor je pensioen is gedaald van 10,9 procent naar 9,8 procent. Hiervoor hoef je nog geen pensioen daadwerkelijk opzij te zetten, het is een reservering.

 

Bron: Z24