Beschikking WOZ-waarde

Het is weer de tijd van het jaar dat de nieuwe WOZ- beschikkingen op de deurmat vallen. De tendens is als we de kranten moeten geloven dat de waarde van de woningen omhoog zullen zijn gegaan. De WOZ beschikking ziet dit jaar op peildatum 1-1-2017.

Deze beschikking dient voor  meerdere wetgevingen als grondslag, zoals:

De Onroerende Zaak Belasting voor zowel de eigenaar als de gebruiker, de Waterschapsbelasting, voor de schenk- en erfbelasting, de energiebelasting en heffing op leidingwater.

In de inkomstenbelasting voor onder meer het eigenwoning forfait in box 1 en de vermogensrendementsheffing van box 3 voor de tweede woningen. Maar ook in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting voor de afschrijvingen.

Reden te over dus om eens serieus naar de waarde te kijken die op de beschikking staat.

Binnen zes weken na dagtekening kunt u, al dan niet pro-forma ( zodat u tijdig kenbaar maakt bezwaar te hebben maar de motivering nog even voor u uit kunt schuiven), bezwaar maken tegen de beschikking. Kijk daarvoor ook altijd naar de panden die als vergelijking hebben gediend om tot de vaststelling van de waarde van uw woning te komen.

Let wel in kader van het verkrijgen van een financiering kan een hoge(re) WOZ waarde gunstig zijn. Mogelijk namelijk dat u dan in een lagere risicoklasse bij de bank valt wat financiering eenvoudiger maakt.

Bron: Actuele Artikelen