Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen effectief, maar kan nog beter

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz, Staatsblad 2003, 390) bestaat meer dan tien jaar. De regeling is er onder andere voor mensen met een uitkering die een eigen bedrijf willen starten en die daarmee in het begin minder verdienen dan de bijstand. Maar ook voor zelfstandigen die tijdelijk de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen en zelfs voor zelfstandigen die met hun bedrijf dreigen te moeten stoppen, maar na sanering van de schulden met dit overheidskrediet, met hun bedrijf verder kunnen. Deze ondersteuning kan in verschillende vormen worden toegekend, bijvoorbeeld als renteloze lening of starterskrediet of een inkomenssuppletie tot bijstandsniveau.

Belangrijkste conclusie van onderzoeksorganisatie Ecorys is dat in totaal 42 procent van de startende ondernemers na de eerst twaalf maanden geheel uit de uitkeringssituatie is. Na vier jaar loopt dit verder op naar 74 procent, terwijl het bij een controlegroep van bijstandsgerechtigden gaat om 56 procent. De regeling is dus succesvol en levert meer op dan ze kost. 

Tevens blijkt dat het Bbz wel degelijk bijdraagt aan een duurzame onderneming, maar dat gemeenten meer rendement kunnen behalen als gemeenten het bedrijfskapitaal selectiever verstrekken en de omzetontwikkeling van aspirant-ondernemers kritischer beoordelen. Investeren in een afzonderlijke debiteurenadministratie (kredietbeheer) helpt ook. Daarmee kunnen gemeenten beter in de gaten houden dat en hoe de kredieten daadwerkelijk worden terugbetaald.

Staatssecretaris Klijnsma riep op 18 december 2014 gemeenten op om nog meer zelfstandigen die een eigen bedrijf willen starten of tijdelijk ondersteuning nodig hebben, over de regeling te informeren. Zij presenteerde in Leiden het magazine “10 jaar Bbz”” met inspirerende verhalen van ondernemers die mede dankzij deze regeling hun bedrijf op de rails hebben gekregen of hebben weten te houden. Het magazine wordt via ondernemersplatforms en social media verder onder de doelgroep verspreid.

De selectie door of vanwege de gemeente van de aanvragen vindt plaats op de levensvatbaarheid van de onderneming en de motivatie en kennis en vaardigheden van de ondernemer. De bank verstrekt doorgaans aan deze groep geen krediet, omdat die voor het terugbetalen onvoldoende zekerheden kunnen bieden. Ook arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen op hulp rekenen, en er is ook de mogelijkheid van borgstelling. Met deze ‘garantstelling’ kunnen zelfstandigen dan wel een lening bij de bank afsluiten. De Bbz is gaandeweg ook ingezet als middel tot re-integratie van uitkeringsgerechtigden met ondernemerskwaliteiten en -ambities. Potentiële starters krijgen in een voorbereidingsperiode een vrijstelling voor arbeidsverplichtingen. Ook is het mogelijk om een bijdrage te verzoeken voor het ontwikkelen van het ondernemingsplan. Begeleiding is mogelijk niet alleen voorafgaand aan, maar ook na de start van een bedrijf, als zich andersoortige vragen aandienen.

Bron: Actuele artikelen