Bewaren van documenten

Als belastingplichtige ben je verplicht je administratie te bewaren. Dat geld zowel voor de prive persoon als voor de ondernemer. Hierna wordt kort ingegaan op wat de ondernemer moet  bewaren.

Je moet alles waarmee uiteindelijk de aangiften BTW, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tot stand zijn gekomen bewaren. Denk aan de facturen, de debiteuren- en crediteurenadministratie, bonnetjes, loonadministratie, grootboeken, voorraadadministratie etc.

Je moet e.e.a. bewaren in de vorm waarin je het ontvangen hebt. Dus zowel papier als digitaal. Tevens moet je ervoor zorgen dat de programmatuur waarin de administratie is opgemaakt toegankelijk blijft ook als overgestapt is op een ander programma. Je kunt overigens hierover en over alles digital bewaren wel afspraken maken met de belastingdienst. Die stelt dan specifieke voorwaarden.

De bewaartermijn is 7 jaar en vangt aan ná afloop van het boekjaar.

Maken onroerende zaken ook onderdeel uit van de onderneming, dan geldt daar een langere termijn voor, te weten 10 jaar. En spelen er zaken in het buitenland dan gelden daar weer andere spelregels voor. Kortom: oppassen geblazen. Wordt namelijk niet voldaan aan de bewaarplicht dan bestaat er kans dat er een boete wordt opgelegd maar ook kans op strafrechtelijke vervolging.

Reden genoeg dus om de spelregels in dezen na te leven.

Bron: Actuele Artikelen