Importeren en exporteren

Overdracht exploitatie-knowhow website naar andere lidstaat leidt tot lager btw-tarief

De overdracht van knowhow ter exploitatie van een website van het ene EU-land naar het andere teneinde gebruik te maken van een lager btw-tarief, is toegestaan.

Deze overdracht komt daarentegen neer op misbruik, wanneer de website in de praktijk nog steeds vanuit het oorspronkelijke land wordt geëxploiteerd.

Bron: Recht.nl

Nederland en Duitsland gaan belastingrulings uitwisselen

Nederland en Duitsland willen volledig transparant zijn als het gaat om tussen belastingdiensten en bedrijven gemaakte afspraken die gevolgen hebben voor het andere land. De belastingdiensten van beide landen gaan daarom actief en spontaan met elkaar informatie uitwisselen. Afspraken omtrent dit initiatief zijn vastgelegd in een Memorandum of Understanding dat vandaag door minister Dijsselbloem en minister Schäuble in Brussel is ondertekend. Nederland en Duitsland lopen hiermee voorop in Europa en Nederland onderstreept hiermee bovendien zijn ambities op het vlak van transparantie als middel om belastingontwijking tegen te gaan.

De afspraken gaan over geïntensiveerde spontane inlichtingenuitwisseling. Er hoeft door beide landen dus niet eerst een inlichtingenverzoek te worden ingediend. Beide landen raadplegen actief hun bestanden en zenden elkaar de informatie uit eigen beweging toe. Dit is nog geen automatische inlichtingenuitwisseling, waarover momenteel in EU-verband wordt gesproken. Nederland is overigens voorstander van het uiteindelijk realiseren van deze automatische uitwisseling. De afspraken met Duitsland zijn daarvoor een goede opstap.

De inlichtingenuitwisseling zal plaatsvinden via de daartoe aangewezen bevoegde autoriteiten van de belastingdiensten.

Bron: Rijksoverheid

Nieuw voorstel voor EU-grondslag belasting

De Europese Commissie presenteert in haar ‘actiepakket’ tegen ontwijking van bedrijfsbelastingen ook een nieuw voorstel voor harmonisatie van wat lidstaten wel en niet belasten. Het omstreden bestaande plan voor zo’n ‘gemeenschappelijke geconsolideerde bedrijfsbelasting grondslag’ (CCCTB) uit 2011 gaat op de helling.

De Commissie haalt de angel uit het plan met een voorstel om de nieuwe grondslag in twee fasen in te voeren. De consolidatie van bedrijfsresultaten tussen activiteiten in verschillende landen die was voorzien, vervalt in de eerste fase. Dat was vooral voor bedrijven het aantrekkelijke deel uit het plan, erkent een hoge Commissiefunctionaris.

Eén loket van de baan

Het zou betekenen dat ze nog maar één belastingloket zouden hebben voor al hun activiteiten in de EU. De nationale belastingautoriteiten zouden vervolgens de vennootschapsbelastingen die ze innen, onderling verrekenen. Maar de lidstaten voelden er helemaal niets voor om dat aan elkaar uit handen te geven.

‘Het was iets te visionair’, erkent een hoge Commissiefunctionaris. Volgens hem maakt het plan in zijn aangepaste vorm meer kans, in het licht van de uitgesproken intentie van alle lidstaten om de ontwijking en uitholling van de winstbelasting aan te pakken.

Verplichte deelname

In het nieuwe voorstel zullen bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten ook verplicht zijn om volgens de nieuwe methode te werken. In het oude plan was dat nog facultatief. Maar omdat de consolidatie eruit gehaald is, maakt dat voorlopig nog niet veel uit.

Eerder was al uitgelekt dat de Commissie in het actieplan ook tot een ‘effectieve belastingdruk’ voor bedrijven in de EU wil komen. Nu kunnen ze door transferbeprijzing van bepaalde activiteiten of royalties voor intellectuele eigendommen zoals merkformules, nog omzet en winst verplaatsen naar landen met een gunstig belastingregime.

Link met economische activiteit

De Commissie wil daarom af van het principe dat een bedrijf niet in twee landen belasting kan betalen over dezelfde winst. Nu kan een bedrijf wel belastingplichtig zijn in een lidstaat, maar er geen belasting betalen omdat het dat in een ander land doet. Daarvoor moet bij transfers een bepaald deel van de winst worden toegerekend aan het land van oorsprong.

‘We moeten weer een link leggen tussen belastingheffing en de plek waar een bedrijf zakendoet’, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis woensdag na het ‘oriëntatiedebat’ binnen de Commissie over de voorstellen die op 17 juni worden gepresenteerd.

Bron: fd.nl

Nederland deelt taxrulings met Duitslan

Nederland gaat met Duitsland informatie uitwisselen over belastingafspraken met internationale bedrijven. Daartoe zal binnen twee weken een akkoord worden getekend. Dat verklaarde staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes vrijdag na een gesprek met een delegatie van het Europees Parlement die oneerlijke belastingpraktijken binnen de Europese Unie onderzoekt.

Volgens de bilaterale afspraak met Duitsland gaat Nederland inzage geven in zogeheten taxrulings die de belastingdienst overeenkomt met Duitse bedrijven of multinationals die ook in Duitsland actief zijn. Dit betreft schriftelijke toezeggingen waarin ondernemingen vooraf duidelijkheid krijgen over de basis waarop hun winsten zullen worden belast.

Open kaart

Wiebes zei dat open kaart spelen de beste manier is om oneerlijke praktijken tegen te gaan. Dat wil niet zeggen dat er een algehele harmonisatie van de belastingstelsels van de 28 lidstaten moet komen, aldus de staatssecretaris. ‘Ik weet hoe moeilijk een stelselverandering in één land is dus mijn inschatting is dat dat honderd jaar zou duren.’

De taxrulings zijn op zichzelf het probleem niet, meent Wiebes. Het verschaffen van zekerheid vooraf, krijgt juist steeds meer steun wereldwijd, denkt hij. Maar de afspraken moeten wel hetzelfde zijn als de daadwerkelijke praktijk, benadrukte hij. Daarom heeft ook Nederland er alle belang bij om dat aan andere belastingdiensten te kunnen tonen.

Druk uit Berlijn

De toezegging om de Duitse fiscus inzage te verschaffen in de taxrulings is niet nieuw. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem beloofde dat eind vorig jaar al na zware druk uit Berlijn. De afspraak wordt echter nu pas werkelijk bekrachtigd.

Wiebes zegt dat Nederland daarmee binnen de EU voorop wil lopen. In eerste instantie zal Nederland alleen met Duitsland de informatie over winstbelasting delen. ‘Maar als anderen zich willen aansluiten zijn ze meer dan welkom’, aldus de staatssecretaris.

Platform

De Europese Commissie wil uiteindelijk een uitwisselingsplatform inrichten waarin alle lidstaten de geheven vennootschapsbelasting kenbaar maken. De belastingdiensten zouden allemaal automatisch toegang moeten hebben tot die informatie, vindt Wiebes. De vraag is of die gegevens ook openbaar gemaakt moeten worden.

Wiebes is daar op tegen. De Nederlandse regering weigerde eerder al de Tweede Kamer inzage te geven in afspraken met belastingplichtige bedrijven. Alleen bij hoge uitzondering kregen Kamerleden onlangs op voorwaarde van vertrouwelijkheid inzage in de afspraken met de Amerikaanse koffieketen Starbucks, omdat daarover zoveel ophef was ontstaan.

LuxLeaks

Wiebes ontving vrijdag de onderzoekscommissie van het Europees Parlement die in het leven werd geroepen na het zogeheten LuxLeaks-schandaal dat in november vorig jaar uitbrak. Daarmee werd onthuld hoeveel multinationals gebruikmaken van het belastingregime in Luxemburg om nagenoeg geen belasting te hoeven afdragen.

Ook Nederland ligt al lange tijd onder vuur wegens de vertrouwelijke taxrulings met multinationals en de vele brievenbusfirma’s die door trustkantoren worden beheerd. De Europese Commissie startte al eerder een onderzoek om te zien of dergelijke afspraken zo gunstig uitpakken dat er feitelijk sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Geheimhouding

‘Het is onacceptabel dat ondernemingen in staat zijn om enorme bedragen aan belasting te ontlopen’, zo verklaarde de Franse voorzitter van de parlementscommissie Alain Lamassoure na afloop van de bijeenkomst in Den Haag. Hoewel zijn voorkeur uitgaat naar een algehele belastingharmonisatie binnen de EU, moet er in ieder geval een eind komen aan de geheimhouding rond taxrulings.

Op het eerder ingediende verzoek van Lamassoure aan Nederland om een lijst van alle tax rulings sinds 1991 te verschaffen moet Wiebes formeel nog antwoorden. Het is echter onwaarschijnlijk dat het Europees Parlement informatie krijgt die de Tweede Kamer wordt ontzegd.

‘We voeren een gemeenschappelijke strijd tegen belastingontwijking’, zei Wiebes tegen zijn gasten. ‘Als verschillende praktijken leiden tot ontwijking dan is dat slecht voor Nederland en slecht voor de wereld in zijn geheel, want het ondermijnt een gezonde belastingmoraal.’

Nederland zal zich daarom gedurende het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie vanaf begin volgend jaar onder meer inzetten voor een toekomst zonder brievenbusfirma’s die uitsluitend bedoeld zijn om rente-inkomsten en royalty’s door te sluizen naar belastingparadijzen, aldus de staatssecretaris.

Bron: fd.nl