Inkomstenbelasting

Modern bezwaar mogelijk voor de inkomstenbelastingen en zorgverzekeringswet

Tegen de aanslagen inkomstenbelasting en/of zorgverzekeringswet kan voortaan digitaal bezwaar worden aangetekend. 

Wat is een OBV?

Voor digitaal bezwaar kan digitaal gebruik gemaakt worden van de OBV: de zogenaamde online bezwaarvoorziening. Deze biedt óók de mogelijkheid om bijlagen mee te sturen.

Voordelen van de OBV

Groot voordeel is dat je als belastingplichtige kunt volgen wat er met je bezwaarschrift gebeurt. Dat wil zeggen je kunt zien of het bezwaarschrift is ontvangen. Tevens kun je de fase zien waarin het bezwaarschrift zich bevind en de volgende stappen volgen. Dit laatste maakt dat het systeem binnen de belastingdienst meer transparant is voor de buitenstaander, de belastingplichtige. Dit zal een verbetering in de communicatie tussen belastingdienst en burger opleveren en als het goed is minder werk. Via de bezwaarcheck kan nagegaan worden of, indien een aanvulling op de aangifte nodig is, volstaan kan worden met een aanvulling op de aangifte dan wel dat er bezwaar aangetekend moet worden omdat de aanslag al is opgelegd.

Alleen voor ondernemers en particulieren

Helaas voor de belastingadviseurs, zij kunnen nog geen gebruik maken van deze Online BezwaarVoorziening en zullen in geval van bezwaar dus op de oude vertrouwde wijze, bezwaar aan moeten tekenen.

Bron: Actuele Artikelen

Afschaffing dividendbelasting: zou het de dga moeten uitmaken?

De kabinetsformatie is amper een feit en er is meteen een fiscaal hoofdpijndossier uit de grond gerezen. Het kabinet mag aan de bak om zijn voornemen tot afschaffen van de dividendbelasting te verdedigen. 

Kritiek ten aanzien van de maatregel kwam eerst omdat het kabinet niet direct een goed verhaal had over ‘het waarom’ ervan. Vervolgens kwamen er geruchten dat prominente multinationals de formerende partijen onder druk zouden hebben gezet om de maatregel in het regeerakkoord op te nemen. Afschaffing van de dividendbelasting zou namelijk gunstig zijn voor hun aandeelhouders.

Hoe zit dat nu? Als een in Nederland gevestigde dochtermaatschappij van een internationaal concern dividend uitkeert aan haar moedervennootschap in het buitenland, dan houdt Nederland nu nog dividendbelasting in. Het belastingverdrag met dat land maakt het vervolgens in een aantal gevallen mogelijk om een deel van die belasting terug te halen. Daarnaast zijn er wellicht ook verrekeningsmogelijkheden in het buitenland zelf. Het hele proces van belasting terughalen en/of verrekenen is gecompliceerd en kost veel tijd en geld.

Zou de dividendbelasting worden afgeschaft, dan ben je als multinational gelijk van dit hele ‘gedoe’ af. Het zou dus heel goed kunnen dat multinationals hiervoor pleiten. Maar word je er als ‘gewone’ Nederlandse dga ook beter van?

Het korte antwoord is: ja. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting in box 2. Als een dga nu dividend uitkeert, moet ‘zijn’ BV direct 15% dividendbelasting afdragen aan de fiscus. Via de aangifte inkomstenbelasting en de daaropvolgende aanslag draagt de dga nog eens 10% inkomstenbelasting af, waarmee de totale heffing over het dividend op 25% komt.

Zou de dividendbelasting worden afgeschaft, dan hoeft de BV niet direct de dividendbelasting af te dragen (liquiditeitsvoordeel) en hoeft de dga geen aangifte dividendbelasting op te stellen. Scheelt toch tijd en geld. Even afwachten nog of dit feestje voor de dga (en de multinational) echt doorgaat. 

Bron: Actuele Artikelen

Hoe verandert de belasting voor AOW'ers?

Het nieuwe kabinet wil dat ook AOW-gerechtigden meeprofiteren van de belastingherziening. Deze groep krijgt te maken met drie belastingtarieven in plaats van vier. Vooral de middengroepen onder de AOW-gerechtigden hebben hier profijt van.

Dat het belastingstelsel op de schop gaat werd eerder al bekend. Van de vier belastingschijven blijven er twee over.

Maar voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn, gelden andere tarieven. Zij betalen in de eerste twee schijven geen AOW-premie, waardoor dat belastingpercentage een stuk lager ligt. Grofweg betalen zij daardoor 18 procent minder belasting dan mensen die werken. Dat fiscale verschil tussen ouderen en niet-ouderen blijft onder het nieuwe kabinet bestaan.

Om hun te laten meeprofiteren van de belastingherziening verdwijnt een van de belastingschijven.

 

Nieuwe belastingtarieven AOW’ers

BELASTBAAR INKOMEN PERCENTAGE t/m 34.000 euro 19 procent 34.000 t/m 68.000 euro 36,93 procent vanaf 68.000 euro 49,5 procent

Oude belastingtarieven AOW’ers

BELASTBAAR INKOMEN PERCENTAGE t/m 19.981 euro 18,65 procent 19.982 t/m 34.129 22,90 procent 34.130 euro t/m 67.071 euro 40,8 procent vanaf 67.072 euro 52 procent

Lage inkomens

Het laagste tarief gaat dus omhoog (van 18,65 naar 19 procent). Volgens de doorrekeningen van het CPB wordt die groep gecompenseerd door een hogere heffingskorting en ouderenkorting. In koopkracht gaan ook zij er dus op vooruit.

Desondanks gaan niet alle gepensioneerden erop vooruit, zo blijkt uit de doorrekeningen. Dat heeft een andere oorzaak: de pensioenfondsen. Die staan er financieel niet gunstig voor, waardoor zij soms een lager pensioen moeten uitkeren.

Zij ondervinden wel het nadeel van de hogere inflatie, maar de aanvullende pensioenen bewegen niet volledig mee met de contractlonen, omdat ze beperkt worden geïndexeerd. Dat zal een deel van de ouderen met een midden- en hoger inkomen treffen. Ongeveer 8 procent van de ouderen heeft daarmee te maken.

Het nieuwe belastingsysteem gaat waarschijnlijk in 2020 in.

Bron: nos

Belasting op vermogen gaat komend jaar omlaag

Spaarders kunnen volgend jaar enkele tientjes tot enkele honderden euro’s minder kwijt zijn aan belasting op hun vermogen.

Bronnen bevestigden donderdag berekeningen van De Telegraaf over een verlaging van de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks genoemd.

De Belastingdienst gaat meer rekening houden met de werkelijke rente op het vermogen. De fiscus zal bij de berekening van de heffing op het rendement uitgaan van een gemiddelde spaarrente van 0,35 procent. Nu is dat nog 1,63 procent.

De nieuwe manier van berekenen was al aangekondigd in het akkoord over het nieuwe kabinet-Rutte III. De Belastingdienst gaat meer rekening houden met de extreem lage rente die spaarders momenteel krijgen over hun vermogen.

Tot nu toe werd naar de gemiddelde spaarrente van vijf jaar gekeken. Voortaan is dat nog maar een jaar, wat als eerlijker wordt beschouwd.

Het kabinet kondigde eerder al aan het belastingvrije deel te verhogen van 25.225 euro naar 30.000 euro.

Bron: NU.nl

Nieuwe kabinet gaat ook vermogens minder belasten

Het nieuwe kabinet gaat de vermogensbelasting verlagen. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen.

De verhoging van het belastingvrije deel levert mensen met een vermogen van meer dan 25.000 euro gemiddeld 60 euro per jaar op.

VVD, CDA, D66 en CU willen de middengroepen op deze manier tegemoetkomen. Alles bij elkaar betalen zij 200 miljoen euro minder vermogensbelasting.

De vier formerende partijen zijn het er ook over eens dat het belastingtarief over vermogen boven die grens iets wordt verlaagd.

Spaargeld verdampt

Het tarief van de vermogensbelasting is volgens critici al jaren te hoog. De Belastingdienst gaat uit van een hoger rendement dan de meeste mensen in de praktijk halen met de historisch lage spaarrente. Om te voorkomen dat spaarders verlies lijden, wil het nieuwe kabinet een betere koppeling tussen de actuele rentestanden en het belastingtarief.

In totaal zijn er in Nederland 3,2 miljoen mensen die meer dan 25.000 euro vermogen hebben en dus profiteren van deze lastenverlichting.

Middeninkomens

Eerder al werd bekend dat het nieuwe kabinet de inkomstenbelasting voor de middeninkomens gaat verlagen: twee van de vier belastingschijven verdwijnen en het hoogste tarief wordt verlaagd. Ook daar profiteren vooral de midden- en hoge inkomens van. De partijen zitten op de lijn dat vooral de middengroepen de kosten van de crisis hebben betaald.

Om het verschil met lagere inkomens niet te ver uit het lood te laten slaan, wordt verwacht dat er ook nog extra geld voor toeslagen en gezinnen met kinderen komt.

Aan de formatietafel wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord, daarom zouden de bedragen nog iets aangepast kunnen worden.

Bron: nos

Nieuw kabinet wil belastingen met 5 miljard verlagen

Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat iedereen die werkt minder belasting betalen. De onderhandelende partijen zijn het zo goed als eens over een ingrijpende aanpassing van het belastingstelsel: twee van de vier belastingschijven verdwijnen. 

Het nieuwe belastingsysteem, met twee schijven, moet in 2019 ingaan, mits de belastingdienst dat aankan. Het zou kunnen dat het later pas gebeurt.

Vooral mensen met hoge en middeninkomens profiteren. Iemand met een bruto jaarsalaris van 40.000 euro krijgt een belastingvoordeel van ongeveer 1200 euro.

In totaal trekken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie netto 5 miljard euro uit voor belastingverlaging voor burgers. Vooral CDA en ChristenUnie zijn voorvechter van een stelsel met nog maar twee schijven in de inkomstenbelasting. Het CDA noemt het een ‘sociale vlaktaks’.

Het tarief in de eerste schijf bedraagt 37 procent. Wie meer dan 68.000 euro verdient komt in de tweede schijf, met een belastingtarief van 49,5 procent.

Bron: nos

Inkeren

Heeft u nog vermogen op een of andere wijze in het buitenland “geparkeerd” en tot nu toe “verzuimd” omdat in uw aangifte ib. aan te geven dan wordt het hoog tijd om in te keren.

Inkeren is een vrijwillige verbetering van een onjuist gedane aangifte door het niet opgeven van vermogen in het buitenland. U heeft ongetwijfeld met enige regelmaat in de krant kunnen lezen dat de belastingdienst weer geld in het buitenland heeft “gevonden” dat niet is aangegeven. Als er niet vrijwillig tot inkeer wordt overgegaan wordt de zwartspaarder zwaar gestraft.

Om deze zwartspaarders aan te sporen het verzwegen vermogen aan te geven zijn er al een aantal gunstige regelingen geweest. De regels worden echter steeds verder aangescherpt.

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt, dat de inkeerregeling per 1 januari 2018 wordt afgeschaft. Dit zal worden meegenomen in de belastingplannen voor 2018. Als het voorstel zal worden aangenomen zijn alle nu nog enigszins gunstige maatregelen vervallen dus is er geen sprake meer van enige boetematiging. Als gevolg van de afschaffing van de inkeerregeling zal de boete op kunnen lopen tot 300%.

Bron: Actuele Artikelen

Hypotheekrente niet aftrekken als alimentatie

Een man die de volledige hypotheekrente betaalde van een huis waarvan hij en zijn ex-vrouw eigenaar waren, kan de helft van de rente niet opgeven als aftrekpost in zijn aangiften.

Dat oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. De man scheidde in 2008 van zijn vrouw die de woning toen ook verliet. In 2011 en 2012 waren zij beiden nog eigenaar van het huis waarin de man achterbleef. De twee kwamen tijdens hun scheiding overeen dat de man in de woning kon blijven wonen, onder de voorwaarde dat hij de volledige hypotheeklast voor zijn rekening zou nemen.

Hij betaalde €8831 per jaar aan hypotheekrente. In zijn belastingaangiften van 2011 en 2012 voerde hij de helft daarvan op als uitgave voor onderhoudsverplichting. Volgens de man was de hypotheekrente een periodieke uitkering (…) tot voorziening in het levensonderhoud van zijn ex-echtgenote en hun kind.

Daar gingen de belastinginspecteur en de rechter niet in mee. Het hof bevestigt hun oordeel dat het betalen van de volledige hypotheekrente gekoppeld is aan het recht van de man om in de woning te mogen blijven wonen. Daarmee voorziet de betaling niet in het levensonderhoud van zijn ex en kan de hypotheekrente geen persoonsgebondenaftrek zijn.

Bron: de Telegraaf

Brussel wil meldplicht in strijd tegen belastingontwijking

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen moeten het bij de belastingdienst melden als ze nieuwe constructies aanbieden aan klanten om belasting te ontwijken. Dat staat in een plan van de Europese Commissie om belastingontwijking tegen te gaan, bevestigen bronnen tegen de NOS. Eerder berichtten The Guardian en het Financieele Dagblad al over de plannen.

Volgens het plan gaan de belastingdiensten van de EU-landen elkaar vervolgens informeren over nieuwe belastingontwijkingsmethodes. Het idee is dat door de meldplicht dit soort constructies worden ontmoedigd. Op basis van de meldingen kunnen overheden bijvoorbeeld de wet veranderen.

In het plan staat ook dat als alle adviseurs en tussenpersonen zich buiten de EU bevinden, maar de klant wel in de EU zit, de meldplicht bij de klant komt te liggen. Nieuwe constructies moeten binnen vijf werkdagen gemeld worden.

De EU is al een tijd bezig om belastingontwijking door grote bedrijven aan te pakken. Het plan wordt waarschijnlijk morgen gepresenteerd.

‘Makkelijker gezegd dan gedaan’

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is niet blij met de plannen. “Dit gaat belastingadviseurs en hun klanten veel gedoe en onzekerheid opleveren”, zegt NOB-bestuurder Wim Gohres.

“Er is onrust onder adviseurs over wat je precies moet melden. Wat valt wel onder de meldplicht en wat niet, waar is de grens? Straks moet je voor elke normale belastingplanning zo’n rapport indienen.”

De belastingadviseurs vinden het ook niet goed dat de plicht bij hen komt te liggen. “De belastingbetaler zou het zelf moeten doen.”

Zwarte lijst

PvdA-europarlementariër Paul Tang is positief over de plannen. “Alle onthullingen laten zien dat het bittere noodzaak is om foute belastingadviseurs in het gareel te laten lopen. Het is goed dat de commissie heeft geluisterd naar ons pleidooi voor een strengere aanpak.”

Hij wil wel nog verder gaan dan de Europese Commissie. “Er moet ook een zwarte lijst komen om ervoor te zorgen dat malafide adviseurs niet meer aan de slag kunnen.

Parlementaire enquête

De Tweede Kamer hield eerder deze maand nog een parlementaire enquêteover belastingontwijking. Op basis van die enquête wil ook de Kamer maatregelen nemen tegen belastingontwijking.

Bron: NOS

Onderzoek naar mogelijke belastingdeal Oranjes duurt langer

De uitkomsten van het onderzoek naar een belastingdeal die met de koninklijke familie zou zijn gesloten, komen later. Dat meldt het ministerie van Algemene Zaken. De conclusies werden eind deze week verwacht. 

Omdat de commissie meer tijd nodig heeft voor het onderzoek, komen de uitkomsten nu uiterlijk 30 november. “Er is heel veel meer onderzoeksmateriaal dan we van tevoren hadden ingeschat”, zegt commissievoorzitter Van Baalen.

Eind vorig jaar berichtte RTL Nieuws over een geheime deal uit de jaren 70. Daarbij zouden de Oranjes financiële afspraken hebben gemaakt over compensatie voor de belasting die ze moesten betalen over hun privévermogen. Premier Rutte liet daarop een archiefonderzoek doen maar vond geen bewijzen van een geheime belastingdeal.

Vervolgens werd Carla van Baalen in de arm genomen. Zij is de directeur van het Centrum voor parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze kreeg de opdracht tot een uitgebreider onderzoek naar de wijze waarop het inkomen van de koning is vastgesteld.

Bron: NOS