Omzetbelasting

Een nieuw BTW nummer voor de eenmanszaak

Er is al veel te doen geweest over het feit dat het burgerservicenummer (BSN) van degene die de eenmanszaak drijft gebruikt wordt bij de BTW-facturering.

Probleem van het hanteren van het BSN is dat dit een vertrouwelijk nummer is waar iedere burger zorgvuldig mee moet omgaan. Het is namelijk een van de elementen nodig bij de communicatie tussen overheid en burger.

Privacy ligt gevoelig
Dit punt ligt gevoelig bij de privacy wetgeving. De toezichthouder hierop, de autoriteit persoonsgegevens heeft nu kenbaar gemaakt dat voor 1 januari aanstaande (2020!) de Belastingdienst met een alternatief BTW nummer moet komen voor het doen van BTW aangifte.

Nieuw btw nummer op komst
Daarop is nu een reactie van de Staatssecretaris gekomen. Eind 2019 zullen de ondernemers die het betreft een nieuw BTW-nummer ontvangen. Dat houdt dus in dat de administratie, briefpapier, website en dergelijke aangepast moeten worden met dit nieuw te ontvangen nummer. Dit nieuwe nummer zal intern bij de Belastingdienst wel gekoppeld blijven aan het BSN nummer van betreffende ondernemer. Intern zou daardoor bij de belastingdienst na deze koppeling e.e.a. eenvoudig door moeten kunnen blijven lopen.

Iets dus om rekening mee te houden als u briefpapier moet van bestellen, uw website wilt gaan aanpassen, nieuwe administratiesoftware gaat kopen (kan die dit nieuwe nummer hanteren) etc…

Kamer wil geen Europese belasting voor internetgiganten

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er voorlopig geen Europese belasting voor grote bedrijven als Facebook en Google. Een meerderheid vindt dat belastingheffing aan de lidstaten zelf is.

Er gaat een brief naar de Europese Commissie. De Kamer betwijfelt de toegevoegde waarde van een Europees beleid ten opzichte van een nationale aanpak, staat in een conceptbrief aan voorzitter Juncker.

De Europese Commissie stelde in maart een uniform belastingtarief van 3 procent voor om bedrijven als Google, Facebook, Airbnb en Uber meer belasting te laten betalen. De Europese Commissie vindt dat dit soort internetgiganten nu te weinig omzetbelasting afdragen.

Bedrijven hoeven niet in ieder land waar ze online actief zijn, omzetbelasting te betalen. Ze vestigen zich dan dus vaak in het land waar ze weinig geld hoeven af te dragen. Apple heeft volgens de EU in 2014 bijvoorbeeld slechts 0,005 procent belasting betaald dankzij een akkoord met de Ierse staat.

Gele kaart

VVD, PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50Plus, Forum voor Democratie en SGP stemden voor het sturen van een kritische brief aan de Europese Commissie. Daarin staat dat de Tweede Kamer negatief oordeelt over één Europese belasting voor de digitale economie. De VVD vindt wel dat internetbedrijven belast moeten worden, maar ziet dat veel lidstaten ook zonder Europese inmenging tot oplossingen kunnen komen. “Zoals de Franse belasting op visuele content en de Hongaarse belasting op advertenties”, schrijft de partij in de conceptbrief.

GroenLinks is, net als het CDA, D66 en de PvdA, wel voor één Europese belasting. “Gelet op de grensoverschrijdende dimensie van digitale bedrijvigheid is een EU-initiatief noodzakelijk. Als elke lidstaat eenzijdig en naar eigen inzicht gaat optreden, kunnen nationale beleidsmaatregelen met elkaar botsen”, is het GroenLinks-standpunt.

De brief van de Tweede Kamer gaat in tegen het kabinetsstandpunt. D66-staatssecretaris Snel is juist wel voor een Europese belasting voor digitale bedrijven.

Als een derdevan de nationale parlementen van de EU-lidstaten het voorstel van de Europese Commissie negatief beoordeelt, krijgt de Europese Commissie een ‘gele kaart’. Zij moeten het plan dan heroverwegen.

Bron: NOS

Beeldvorming van Nederland als belastingparadijs lastig uit te bannen

Eén stem meer, en het Europees parlement had vorig jaar december Nederland officieel bestempeld tot een belastingparadijs. Europarlementariër Paul Tang (PvdA) had een initiatief gestart om Nederland samen met Ierland, Malta en Luxemburg expliciet in een pakket aanbevelingen voor bestrijding van belastingontwijking op te nemen. Een stemmingsremise (327 voor, idem tegen) voorkwam deze dubieuze eer voor Nederland.

Hoe ontstaat de beeldvorming?
Ongetwijfeld had dit de publieke opinie en beeldvorming van Nederland als een soort evenbeeld van Panama nog meer versterkt. En die beeldvorming is al hardnekkig. Gebeurtenissen die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden, worden dan al snel door de bril van ‘belastingparadijs’ gezien. Zo zou je de recente aankondiging van Unilever dat zij het hoofdkantoor naar Nederland verplaatst kunnen zien als bewijs dat vestiging in Nederland belastingtechnisch gunstig is. Maar Unilever zelf stelt dat bedrijfseconomische redenen en het sentiment van de Nederlandse bodem de doorslag hebben gegeven. En zo zijn er meer voorbeelden te geven.

De Nederlandse overheid zit in dit alles in een lastig parket
Enerzijds is er de wil om de door de belastingmazen glippende multinational aan te pakken en de fiscale beeldvorming positief om te buigen. Anderzijds moet men ook concurreren tegen omringende landen die de multinationals en hun belastingbijdragen naar eigen bodem lokken. Dan moet je als overheid bijna wel mee en dat gebeurt ook. Zo wordt de vennootschapsbelasting met 4% punten verlaagd. Dat gaat niet meehelpen bij de beeldvorming. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan moet er een keuze worden gemaakt: wegblijven van het etiket ‘belastingparadijs’ of een gat in de begroting slaan. Vooralsnog wint de begroting.

Waar ligt de oplossing?
De oplossing ligt op Europees dan wel mondiaal niveau. Zolang er verschillen in fiscale behandeling van multinationals is, zullen er bedrijven zijn die de gunstigste tarieven en structuren opzoeken. Hoewel de OESO de sluiproutes en ontwijkingsmogelijkheden in een behoorlijk tempo afsluit, hebben multinationals nog steeds mogelijkheden om een fiscaal voordeeltje te slaan uit de verschillen in belastingregimes wereldwijd. Gezien de ontwikkelingen laatste jaren, is het niet ondenkbaar dat er ooit een (vrijwel) eenduidig Europees fiscaal beleid komt ten aanzien van multinationals. Tot die tijd blijven we waarschijnlijk in een belastingparadijs wonen. Volgens de publieke opinie in elk geval.    

Bron: Actuele Artikelen

Over 2017 te weinig btw aangegeven? Herstel en betaal voor 1 april 2018. Dan betaalt u geen belastingrente en boete. Corrigeren kan alleen digitaal

Vorig jaar te weinig btw aangegeven? Herstel dan de gemaakte fout. Dan betaalt u geen belastingrente en meestal geen boete. U kunt een correctie op btw-aangifte (‘suppletie’) alleen nog digitaal doorgeven. Dat kan via ‘inloggen voor Ondernemers’ op deze internetsite, of met uw eigen software waarmee u normaal uw btw-aangifte doet.

U kunt de btw-suppletie vanaf januari 2018 alleen nog digitaal doen.

Meer dan € 1.000 verschil

Hebt u over 2017 te weinig btw aangegeven? En is het btw-bedrag dat u niet betaalde meer dan € 1.000?
Doe dan voor 1 april 2018 uw suppletie-aangifte.
En zorg dat uw btw bij ons binnen is voor 1 april 2018.
Dan hoeft u geen belastingrente te betalen. 
En u krijgt geen boete als:
– het alsnog te betalen bedrag niet hoger is dan € 20.000, en 
– het alsnog te betalen bedrag niet meer is dan 10% van de betaalde btw over 2017

U doet uw suppletie-aangifte via Inloggen voor Ondernemers.

€ 1.000 of minder verschil

Hebt u over 2017 te weinig btw aangegeven? En is het btw-bedrag dat u niet betaalde € 1.000 of minder?
Verwerkt dat uw suppletie in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Alleen digitaal

Hebt u dit jaar of de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? 
En wilt u daarom uw btw-aangifte wijzigen met een suppletie? 
Dan kunt u dat op de volgende manieren doen:

  • U logt in op onze internetsite bij het onderdeel ‘Inloggen voor ondernemers’, of
  • U gebruikt uw eigen software, of
  • U laat uw adviseur de suppletie digitaal doorgeven

Wijzigingen doorgeven hoeft trouwens niet altijd met een suppletie. Betekenen de wijzigingen dat u € 1.000 of minder terugkrijgt, 
of € 1.000 of minder moet bijbetalen? Dan mag u de correctie ook in uw eerstvolgende btw-aangifte verwerken.

Bron: Belastingdienst

Facebook-belasting moet EU ieder jaar 5 miljard opleveren

Amerikaanse internetgiganten als Facebook, Google en Airbnb moeten zo snel mogelijk belasting gaan betalen in de EU. De bedrijven betalen hun belasting over winsten die ze in Europa halen nu nog vaak in de Verenigde Staten, of ze sluizen de winst weg via belastingparadijzen.

De Europese Commissie komt vandaag met een plan om daar iets aan te doen: grote internetbedrijven moeten omzetbelasting betalen in het land waar ze het geld verdienen.

De Commissie wil dat internetgiganten 3 procent belasting gaan betalen over de omzet die ze in Europa halen, ook als ze hier niet fysiek aanwezig zijn met een kantoor bijvoorbeeld. Volgens de Commissie kan het de EU-lidstaten 5 miljard euro per jaar opleveren.

Het probleem is duidelijk: een taxibedrijf in Nederland betaalde vroeger zijn belasting in Nederland. Ook een hotel in Nederland betaalde belasting aan de Belastingdienst. Maar internetbedrijven als Uber en Airbnb hoeven helemaal niet meer fysiek in Nederland aanwezig te zijn om daar toch winst te maken. Over de winsten wordt vervolgens niet in Nederland, maar in de Verenigde Staten belasting betaald.

Irritatie over internetreuzen

De EU-lidstaten, met Frankrijk en Duitsland voorop, vroegen de Europese Commissie in oktober om daar snel iets aan te doen. Nu er steeds meer via internet wordt verkocht, komen de belastinginkomsten in gevaar, vrezen de landen.

Irritatie over de grote internetbedrijven speelt daarbij ook een belangrijke rol. Apple kreeg eerder van de Europese Commissie te horen dat belastingafspraken tussen dat bedrijf en Ierland illegaal zijn. Het bedrijf moet miljarden achterstallige belasting alsnog betalen. Volgens Eurocommissaris Vestager betaalde Apple in 2014 slechts 0,005 procent belasting over al zijn winsten.

Dat soort belastingconstructies wil de Europese Commissie vanaf 2019 helemaal onmogelijk maken. Internetbedrijven halen hun omzet weliswaar in een digitale omgeving, maar uiteindelijk is alles altijd wel weer terug te voeren op een land, zo redeneert de Commissie. Advertenties zijn gericht op mensen in landen, de huizen die via Airbnb worden verhuurd staan in landen, net als de taxi’s die mensen bestellen. Over alle inkomsten uit dat soort activiteiten moet dan ook in die landen belasting worden betaald.

Ierland tussen twee vuren

De maatregelen zullen tot ergernis leiden in Washington. De EU probeert wel overal duidelijk te maken dat het niet specifiek om Amerikaanse bedrijven gaat die belasting in Europa moeten betalen, maar feit is dat vrijwel alle internetgiganten Amerikaans zijn. Vooral zij zullen worden getroffen.

Maar de plannen van de Europese Commissie zijn nog niet zomaar werkelijkheid. Alle EU-landen moeten unaniem instemmen met nieuwe belastingplannen. Met name Ierland heeft daar weinig belang bij. Apple is niet de enige internetgigant die zijn Europese hoofdkwartier in Ierland heeft staan en daar de Europese belastingen betaalt. Als het plan van de Europese Commissie doorgaat, wordt die voor Ierland lucratieve belastingroute afgesloten.

Bron: NOS

Facebook wil meer lokaal belasting betalen, ook in Nederland

Facebook gaat meer belasting betalen in Nederland en in veel andere landen. Dat is het gevolg van een nieuwe omgang met de belastingen door Facebook. Hoeveel meer de Nederlandse belastingdienst tegemoet kan zien, is niet duidelijk.

Het bedrijf wil de opbrengsten van klanten die het vanuit Nederland bedient ook in Nederland gaan opgeven. Ook in alle andere landen waar Facebook een verkoopkantoor heeft, gaat het belasting betalen. Nu verloopt die omzet via het hoofdkantoor in Dublin en wordt alleen in Ierland belasting betaald.

Financieel topman Dave Wehner van Facebook maakte dit bekend via een blog van het bedrijf. Hij noemt het een groot project. Halverwege 2019 moet de wijziging in alle landen zijn doorgevoerd. Facebook zegt dat het op deze manier transparanter wil zijn voor de lokale autoriteiten waar Facebook kantoren heeft.

Onder vuur

Grote techbedrijven als Facebook Apple, Amazon en Google liggen onder vuur vanwege financiële structuren waarmee ze belastingen ontwijken. Ierland heeft van de Europese Commissie bijvoorbeeld de opdracht gekregen om ruim 13 miljard euro aan achterstallige belastingen te innen bij Apple.

Wat het effect van de maatregel van Facebook precies zal zijn, is nu nog onduidelijk. Via financiële persbureaus zeggen experts dat het voor Facebook onder de streep mogelijk niet zoveel zal uitmaken.

Bron: nos

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen vanaf 2018

Hebt u vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? Dan worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in uw 1e btw-aangifte van 2018. Vul het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van die aangifte.

Hebt u oninbare vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017? En wilt u de btw daarover terugvragen vanaf 1 januari 2018? Ook dan vult u het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte. Doe dat in uw aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat uw klant u niet meer zal betalen. Of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum.

Betaalt een klant later toch nog (voor een deel) uw factuur? Dan geeft u in uw eerstvolgende btw-aangifte bij vraag 1a of 1b aan dat u hierover btw moet betalen.

Bron: Belastingdienst

Zo kunnen bedrijven nog belasting ontwijken, dankzij Nederland

Plannen om belastingontwijking door multinationals aan te pakken zijn er voldoende, maar toch schiet de Europese wetgeving op dat gebied niet op. Voor nieuwe wetten is toestemming van alle lidstaten nodig en Nederland ligt op een groot aantal dossiers nog altijd dwars. Dat blijkt uit documenten in handen van de NOS en gesprekken met bronnen in Brussel.

Ondanks beloftes om belastingontwijking tegen te gaan, blijft Nederland op de volgende vijf terreinen dwarsliggen. 

Ten eerste ligt Nederland dwars op het terrein van de deelnemingsvrijstelling, het fiscale kroonjuweel van ons land. Dat is een maatregel die moet voorkomen dat multinationals zoals Ahold en Heineken dubbel belasting betalen, zowel in Nederland als in het buitenland. Bedrijven maken misbruik van die regeling zodat ze uiteindelijk nergens belasting betalen. Dat blijkt uit een onderzoek (.pdf) van de Europese Commissie dat nooit openbaar is gemaakt.te gaan, blijft Nederland op de volgende vijf terreinen dwarsliggen.

Na een tik op de vingers wil Brussel de vrijstelling aanpakken. Toch blijft een aantal landen dwarsliggen, waaronder dus Nederland. Door dat verzet kunnen lidstaten nu kiezen: voor een strenge of een milde aanpak van belastingontwijking.

Voormalig staatssecretaris Wiebes van Financiën liet eerder doorschemeren voorkeur te hebben voor de milde versie. “Wij zijn trots op onze deelnemingsvrijstelling”, zei hij. Het nieuwe kabinet moet daar binnenkort over beslissen.

Belastingrulings zijn afspraken die de Nederlandse overheid met internationale bedrijven maakt, zodat die weten hoeveel belasting ze moeten betalen. Binnen Europa zijn er politieke afspraken gemaakt over de publicatie van die rulings, zodat bedrijven landen niet stiekem tegen elkaar uit kunnen spelen.

Nederland moet dus een database bijhouden waarin al die afspraken staan. Tot dusver is dat nog niet gelukt.

Staatssecretaris Eric Wiebes en zijn opvolger Menno Snel onderzoeken nu eerst of het publiceren van de belastingafspraken überhaupt mogelijk is. IT-problemen en gebrek aan mankracht zouden dat in de weg zitten. De tijd begint inmiddels te dringen. Vanaf 2019 moeten landen aan alle regels voldoen.

Apple, Google, Facebook en Airbnb betalen nu nauwelijks belasting over hun omzet in Europa. Neem bijvoorbeeld Airbnb, een bedrijf dat in heel Europa geld verdient aan de verhuur van woningen. Het bedrijf betaalde vorig jaar minder dan 100.000 euro belasting, hoewel er meer dan tien miljoen mensen gebruik hadden gemaakt van Airbnb.

Tot grote opwinding van sommige landen, waaronder Frankrijk en Duitsland. Zij willen dat er een aparte omzetbelasting komt voor de techreuzen.

Maar harde Europese wetten kunnen alleen worden gemaakt als alle lidstaten instemmen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. Het kabinet zegt wel voor zo’n wet te zijn, maar wil dat dit gebeurt als landen buiten Europa ook meedoen.

De Nederlandse opstelling blokkeert dus een Europese aanpak voor dit soort bedrijven en dat leidt tot frustratie. Een wereldwijde overeenkomst in OESO-verband zal lang op zich laten wachten. Bovendien worden er binnen de OESO alleen richtlijnen opgesteld, geen harde wetten. Landen hoeven zich niet aan richtlijnen te houden.

Een ander heikel punt is de vennootschapsbelasting. Elk bedrijf moet belasting betalen over een deel van de winst, maar hoe groot dat deel is, verschilt per land. Brussel wil die verschillen gelijktrekken, zodat de winstbelasting overal op dezelfde manier wordt berekend. Zo’n gezamenlijke grondslag wordt door de Europese Commissie en veel EU-lidstaten gezien als de beste manier om belastingontwijking tegen te gaan.

Maar Nederland is hier tegen en zet hier een veto in. Tot grote irritatie van de Eurocommissaris, zo blijkt uit briefverkeer (.pdf).

Ondanks het feit dat D66 en ChristenUnie deze maatregel zeer nuttig vinden, is het nieuwe kabinet tegen een gemeenschappelijke grondslag voor vennootschapsbelasting. VVD en het CDA zien zo’n grondslag niet zitten omdat de partijen willen dat Nederland zelf over de eigen belastingen gaat.

Overigens zou zelfs met zo’n gelijke grondslag de winstbelasting niet overal gelijk zijn: ieder land mag nog steeds zijn eigen tarieven bepalen.

De zogeheten spaarpot-op-zee-constructie zorgt wereldwijd voor veel ergernis. Met deze constructie kon ’s werelds grootste sportmerk Nike vanuit zijn Europese hoofdkwartier in Hilversum ruim 12 miljard euro aan winst doorsluizen naar Bermuda. Ook bedrijven als Google en Uber maken gebruik van deze belastingtruc.

Ondanks alle kritiek binnen en buiten Europa lukt het Nederland om maatregelen tegen deze spaarpot-op-zee-constructie keer op keer te traineren (.pdf).

Bron: nos

Onderzoek naar vierduizend afspraken tussen Belastingdienst en bedrijven

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stelt een onderzoek in naar ruim vierduizend belastingafspraken tussen de fiscus en multinationals.

Dat heeft de bewindsman besloten na ophef over fouten bij een deal tussen de Belastingdienst en het concern Procter & Gamble, schrijft hij woensdag in een brief aan de Kamer.

Het niet volgen van voorgeschreven procedures is onacceptabel, meldt Snel aan de Tweede Kamer. Nu wordt nagegaan of er bij de andere afspraken wellicht ook dingen verkeerd zijn gegaan.

Het gaat om alle zogenoemde rulings die sinds 2012 met internationaal actieve bedrijven zijn gesloten. ”We gaan onderzoeken of het een incident was, een slordigheid en of het vaker is voorgekomen”, aldus Snel. Hij vindt ook dat er bij de fiscus zelf beter moet worden toegezien op de procedures.

Begin volgend jaar zal Snel de Tweede Kamer inlichten over de uitkomsten van het onderzoek.

Paradise Papers

Snel reageert op onthullingen in media over de zogenoemde Paradise Papers, documenten over belastingontwijking. In deze documenten kwamen ook de fouten naar voren die bij de deal met bijvoorbeeld Procter & Gamble zijn gemaakt.

Een inspecteur handelde hierbij in zijn eentje, wat niet had gemogen. Het bedrijf bespaarde door de deal 169 miljoen dollar aan belastingen in Nederland. Snel benadrukt dat er tot nu toe alleen van dit geval bekend is dat er fouten zijn gemaakt.

GroenLinks drong al aan op een onderzoek naar alle vertrouwelijke belastingafspraken met grote bedrijven. ”Nu komt er voor het eerst zo’n belastingafspraak boven tafel en blijkt die aan alle kanten te rammelen”, aldus Kamerlid Tom van der Lee.

Ook andere Kamerleden vragen zich ook af hoe de fiscus zo in de fout kon gaan met P&G. Een brede meerderheid, ook de coalitie, wil zo snel mogelijk een debat met Snel.

Aan de slag

Volgens Snel maken de Paradise Papers duidelijk “dat de door Nederland gepropageerde internationale aanpak tegen belastingontwijking belangrijk is”. 

“De Belastingdienst zal alles in het werk stellen om de informatie uit de Paradise Papers te achterhalen, zoals de Belastingdienst dat ook doet bij de Panama Papers. Vervolgens zal de Belastingdienst vanzelfsprekend aan de slag gaan met de verkregen informatie”, aldus Snel.

Rondpompen

“Het kabinet werkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zover dat ten goede komt aan bedrijven met reële activiteiten in Nederland en pakt ook belastingontwijking aan”, schrijft Snel.

De bewindsman belooft dat het huidige kabinet een einde zal maken “aan de situatie dat firma’s zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen”. Het gaat daarbij volgens de staatssecretaris om afspaken “waar we tegenwoordig van zeggen: dat willen we liever niet meer”.

Zo komt er een voorstel voor een bronheffing op dividend, rente en royalty’s. Ook komen er strengere regels voor de trustsector en krijgt De Nederlandsche Bank (DNB) meer mogelijkheden om toezicht te houden.

Bron: NU.nl

Deel internationale 'rulings' nooit langs speciaal team Belastingdienst

Een deel van de afspraken tussen de Belastingdienst en internationaal opererende bedrijven zijn goedgekeurd zonder ooit te zijn gezien door het speciale team van de Belastingdienst voor afspraken met het internationale bedrijfsleven. Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt volgens Trouw dat van de 4000 deals er maar 3200 door het team zijn goedgekeurd.

Deze week kondigde het kabinet aan te gaan onderzoeken of bij ruim 4000 belastingdeals de juiste procedures zijn gevolgd. Het gaat om zogeheten ‘rulings’ die de Belastingdienst maakt met bedrijven en organisaties, zodat zij vooraf weten hoeveel belasting ze in Nederland moeten betalen.

Het betekent niet dat de overige 800 deals langs het speciale team hadden moeten gaan. Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst bestaan er ook afspraken met internationale bedrijven, waarop deze procedure niet van toepassing is.

Procter & Gamble

Om te voorkomen dat bedrijven over de gemaakte winst van meerdere landen een belastingaanslag krijgen, heeft Nederland met allerlei landen afspraken gemaakt over welke geldstromen onder welke belastingafspraak vallen. Het ruling-team van zo’n tachtig man in Rotterdam beslist uiteindelijk of de constructie volgens de regels is.

Uit de Paradise Papers, onder andere in handen van Trouw en FD, kwam al eerder naar voren dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt bij een miljoenendeal met het Amerikaanse bedrijf Procter & Gamble. De multinational sluisde geld via Nederland door naar de Kaaimaneilanden.

Een lokale belastinginspecteur in Rotterdam gaf in zijn eentje toestemming voor die deal, terwijl hij dat had moeten voorleggen aan het speciaal team van de fiscus.

Bron: nos