Omzetbelasting

1 5 6 7

Btw-heffing particulieren met zonnepanelen: vraag en antwoord

Het ministerie van Financiën heeft vandaag een lijst gepubliceerd van veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

 

De volgende 14 vragen over de btw-heffing worden beantwoord:

1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als btw-ondernemer aangemerkt?

2) Wanneer is sprake van een vergoeding?

3) Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

4) Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

5) Wat is de Kleine-ondernemersregeling?

6) Ik heb mijn zonnepanelen vóór 1 april 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van btw voor de aanschaf en installatie van die panelen?

7) Ik heb mijn zonnepanelen op of na 1 april 2013 maar vóór 20 juni 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van btw voor de aanschaf en installatie van die panelen?

8) Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen maar mij nog niet aangemeld bij de Belastingdienst. Kan ik de btw dan nog terugkrijgen op de aanschaf van de zonnepanelen?

9) Welk deel van de btw op de zonnepanelen krijg ik terug?

10) Waarover ben ik btw verschuldigd?

11) Hoe bereken ik de (aftrek van) btw over het jaar van aanschaf en installatie van zonnepanelen?

12) Wat moet ik doen voor de volgende jaren?

13) Ben ik btw verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

14) De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks)

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Brussel wil één btw-verklaring voor hele EU

Alle 20 miljoen Europese ondernemingen zouden maar met één standaard btw-verklaring te maken moeten hebben. Zo’n eenvoudigere btw-heffing kan het bedrijfsleven tot 15 miljard euro per jaar opleveren.

 

Dat stelde de Europese Commissie in Brussel woensdag. Nu verschillen de regelingen rond de btw-teruggave nog van land tot land, met veel papierwerk en daaraan verbonden kosten tot gevolg, aldus Europees Commissaris Algirdas Semeta (Belastingen). Hij noemde de huidige uiteenlopende btw-heffingen een van de grootste obstakels van de Europese markt.

Standaard btw-aangifte

De nieuwe regels voorzien in een uniforme reeks verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen wanneer zij hun btw-aangiften indienen, ongeacht de lidstaat waar zij dat doen. Dankzij de standaard btw-aangifte — die de nationale btw-aangiften zal vervangen — zullen bedrijven overal in de EU dezelfde basisgegevens moeten verstrekken, binnen dezelfde termijnen. Aangezien eenvoudigere procedures gemakkelijker na te leven zijn en gemakkelijker kunnen worden gehandhaafd, zou het voorstel ook moeten bijdragen tot een betere naleving van de btw-regels en tot hogere btw-inkomsten.

Verschillen

Ieder jaar worden er door de EU-belastingplichtigen in totaal 150 miljoen btw-aangiften bij de nationale belastingdiensten ingediend. Momenteel bestaan er grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft de vereiste gegevens, de opmaak van de nationale formulieren en de indieningstermijnen. Voor grensoverschrijdende bedrijven zijn btw-aangiften daarom een complexe, dure en omslachtige aangelegenheid. Bedrijven die actief zijn in meer dan één lidstaat, hebben er ook over geklaagd dat het moeilijk is om in orde te blijven met de btw-verplichtingen omdat die zo complex zijn.

Vijf verplichte vakken

De standaard btw-aangifte die vandaag werd voorgesteld, zal voor een vereenvoudiging zorgen van de gegevens die bedrijven aan de belastingdiensten moeten verstrekken. De aangifte zal slechts vijf verplichte vakken bevatten. De lidstaten krijgen de mogelijkheid om een aantal aanvullende gestandaardiseerde elementen te verlangen, tot maximaal 26 gegevensvakken. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij voor een aantal lidstaten tot honderd vakken moeten worden ingevuld.

Geen btw-jaaroverzicht

De standaard btw-aangifte zal maandelijks moeten worden ingediend, behalve door micro-ondernemingen, die dit op kwartaalbasis zullen mogen doen. De verplichting om een btw-jaaroverzicht in te dienen – die in sommige lidstaten nu bestaat -, zal worden afgeschaft. Het voorstel stimuleert ook elektronische indiening; de standaard btw-aangifte zal immers overal in de Unie langs elektronische weg kunnen worden ingediend. Deze grote vereenvoudiging van het btw-aangifteproces ondersteunt het bredere streven van de Commissie om de administratieve lasten te verlagen en belemmeringen voor de handel op de eengemaakte markt weg te nemen.

Bron: Pleinplus

Hof stelt fiscus in ongelijk in btw-kwestie

Het gerechtshof in Den Bosch heeft in een zaak van een zzp’er die als anesthesieverpleegkundige voor een ziekenhuis werkte, bepaald dat deze is vrijgesteld van het betalen van btw. Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde arrest.

Het hof bevestigde daarmee de beslissing van de rechtbank, die in februari al in het nadeel van de Belastingdienst had beslist.

Verantwoordelijk staatssecretaris Frans Weekers van Financiën verdedigde onlangs in een brief aan de Tweede Kamer nog de maatregel dat zzp’ers die voor een ziekenhuis of zorginstelling werken 21 procent btw moeten berekenen over hun diensten.

Volgens onder meer belangenclub ZZP Nederland betekent de maatregel in de praktijk dat zzp’ers de 21 procent voor hun eigen rekening moeten nemen, omdat veel instellingen er niet mee akkoord gaan dat de zzp’ers de btw factureren.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën liet in reactie weten dat het arrest van het hof wordt bestudeerd. Weekers heeft 6 weken de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

ZZP Nederland spreekt van ‘een doorbraak in de vervelende btw-kwestie”. De belangenorganisatie verwacht dat Weekers afziet van een gang naar de Hoge Raad.

Het beleid ten aanzien van de btw-verplichting van zzp’ers in de zorg werd begin dit jaar aangescherpt na klachten van uitzend- en detacheringsbureau’s over oneerlijke concurrentie omdat zij voor de diensten van hun krachten wel btw in rekening moeten brengen en zzp’ers (nog) niet.

Het hof komt onder meer tot de conclusie dat de ‘eenpitter’ in deze zaak niet kan worden vergeleken met een uitzendbureau.

Bron: Pleinplus

1 5 6 7