Onroerend goed

Zzp’er krijgt al na jaar hypotheekgarantie

Het wordt eenvoudiger voor zelfstandigen zonder personeel om een hypotheek af te sluiten. Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de instantie die de Nationale Hypotheekgarantie uitvoert, geeft die NHG vanaf 1 december al na een jaar

Niet alle banken gaan direct zzp-hypotheken afsluiten: SNS Bank, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon en RegioBank doen vooralsnog mee aan het initiatief. Woonfonds sluit zich op 1 januari aan, NIBC Direct ’binnenkort’, aldus het persbericht. Eenpitters kunnen met de NHG een huis kopen van maximaal €231.132.

„Het aantal zzp’ers dat bij ons aanklopt om hun woning te financieren groeit”, zegt Peter-Paul Wekking van SNS Bank. „Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij deze maatschappelijke ontwikkeling en het is dan ook een logische stap om aan te sluiten bij dit initiatief.”

Het aantal zzp’ers is de laatste jaren fors toegenomen, maar stokt de laatste kwartalen zo rond de 1 miljoen. Die ondernemers kunnen met een NHG-hypotheek een lagere hypotheekrente krijgen.

zelfstandigheid af. Tot nu toe was die termijn drie jaar.

Bron: de Telegraaf

Huiseigenaar betaalt weer te veel voor ozb

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 2,45 procent meer aan onroerende zaakbelasting (ozb) dan vorig jaar. Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) is dat flink meer dan de verhoging van 1,57 procent die gemeenten met het Rijk hebben afgesproken. Ook is het veel meer dan de verwachte inflatie van 0,9 procent dit jaar, aldus VEH dinsdag.

Eigen Huis stelt dat gemeenten al vijf jaar achtereen de afspraken over de maximale ozb-verhoging collectief overschrijden. Dit zouden zij ongestraft kunnen doen omdat overschrijdingen voor individuele gemeenten geen nadelige consequenties hebben.

De belangenclub vraagt het kabinet daarom ,,dwingende maatregelen” te nemen die huiseigenaren beschermen tegen te sterke stijgingen van de ozb.

Vereniging Eigen Huis onderzocht in alle gemeenten de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten die bestaan uit ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Top drie gemeenten

De ozb stijgt dit jaar het hardst in de Limburgse gemeente Meerssen. Huiseigenaren betalen hier gemiddeld 421 euro. Dat is 115 euro (37 procent) meer dan vorig jaar.

Ook in de Gelderse gemeente Duiven gaat de ozb met bijna 28 procent flink omhoog en betaalt een huiseigenaar gemiddeld 319 euro. Dit is bijna 70 euro meer dan in 2015. Nummer drie op de lijst is Kampen met een stijging van bijna 17 procent. Gemiddeld betaalt een huiseigenaar hier 262 euro aan ozb, een stijging van 37 euro. Maar omdat in Duiven de afvalstoffenheffing en in Kampen de rioolheffing fors is verlaagd, blijft de uiteindelijke woonlastenstijging in deze ozb-toppers beperkt tot enkele euro’s.

Landelijk stijgen de totale woonlasten (ozb, riool- en afvalstoffenheffing) voor huiseigenaren van 734 naar 745 euro, een toename van 1,46 procent.

Bron: Elsevier

Formeel bezwaar tegen een te lage WOZ mogelijk

Formeel bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde van een koopwoning is vanaf 1 oktober 2015 mogelijk. Dat bevestigde een woordvoerder van staatssecretaris Wiebes (Financiën) vandaag, nadat de Waarderingskamer het gisteren al op haar website vermeldde.

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) goed uitvoeren. 

‘Het klopt dat het kabinet voornemens is om dit per 1 oktober aanstaande mogelijk te maken’, zei woordvoerder Paul van der Zanden van het ministerie van Financiën vandaag. Het hiervoor benodigde Koninklijk Besluit volgt waarschijnlijk in de loop van september.

Huiseigenaren die hun woning te koop zetten, kunnen baat hebben bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde. Een kandidaat-koper krijgt die waarde namelijk te zien, al dan niet op verzoek. Zo kan een lagere WOZ-waarde al snel zorgen voor een bod dat duizenden euro’s lager is.

Hoewel het momenteel alleen mogelijk is om een formeel bezwaar in te dienen tegen een te hoge WOZ-waarde, adviseert de Waarderingskamer de gemeenten om vooruitlopend op de wetswijziging toch bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde in behandeling te nemen.

Jaarlijks maakt een paar procent van alle huiseigenaren bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde, omdat verlaging zorgt voor vermindering van onroerendezaakbelasting (ozb) en andere belastingen en heffingen.

Gemeenten informeren huiseigenaren elk jaar in januari, februari of maart over de dan geldende WOZ-waarde. De peildatum voor die waarde is 1 januari van het voorgaande jaar.

Bron: Eigenhuis

Formeel bezwaar tegen te lage WOZ mogelijk

Formeel bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde van een koopwoning is vanaf 1 oktober 2015 mogelijk. Dat bevestigde een woordvoerder van staatssecretaris Wiebes (Financiën) vandaag, nadat de Waarderingskamer het gisteren al op haar website vermeldde.

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) goed uitvoeren. 

‘Het klopt dat het kabinet voornemens is om dit per 1 oktober aanstaande mogelijk te maken’, zei woordvoerder Paul van der Zanden van het ministerie van Financiën vandaag. Het hiervoor benodigde Koninklijk Besluit volgt waarschijnlijk in de loop van september.

Huiseigenaren die hun woning te koop zetten, kunnen baat hebben bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde. Een kandidaat-koper krijgt die waarde namelijk te zien, al dan niet op verzoek. Zo kan een lagere WOZ-waarde al snel zorgen voor een bod dat duizenden euro’s lager is.

Hoewel het momenteel alleen mogelijk is om een formeel bezwaar in te dienen tegen een te hoge WOZ-waarde, adviseert de Waarderingskamer de gemeenten om vooruitlopend op de wetswijziging toch bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde in behandeling te nemen.

Jaarlijks maakt een paar procent van alle huiseigenaren bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde, omdat verlaging zorgt voor vermindering van onroerendezaakbelasting (ozb) en andere belastingen en heffingen.

Gemeenten informeren huiseigenaren elk jaar in januari, februari of maart over de dan geldende WOZ-waarde. De peildatum voor die waarde is 1 januari van het voorgaande jaar.

Bron: Eigenhuis

Nieuw besluit voor de omzetbelasting en overdrachtsbelasting over de verkoop van woningen of de vestiging van een beperkt zakelijk recht op woningen die met korting worden verkocht

Op 23 september is een nieuw besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

In het besluit zijn onder andere de volgende voorwaarden vervallen:

  • De woning mocht nog niet in gebruik zijn genomen voordat deze was verkocht of het zakelijk recht erop was gevestigd (zie onderdeel 2.1 in het besluit).
  • De ondernemer moest de woning of het beperkt zakelijk recht dat hij voor minder dan de marktwaarde had verkocht, terugkopen of kunnen terugkopen (zie onderdeel 2.1 in het besluit).

    Een volledig overzicht van alle wijzigingen leest u in het Besluit van 11 september 2014, nr. BLKB2014/112M.

Bron: Belastingdienst

Rente restschuld woning langer aftrekbaar

De rente over de restschuld die overblijft na de verkoop van een woning wordt langer aftrekbaar. De periode wordt verlengd van 10 naar 15 jaar. Dat heeft het kabinet begin september tijdens het begrotingsoverleg afgesproken met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Dat meldt RTL Nieuws. Verlenging van de aftrekbaarheid van de rente op de restschuld moet het makkelijker maken voor mensen met een restschuld om te verhuizen. Volgens Vereniging Eigen Huis scheelt het al snel een paar honderd euro per maand. De vereniging noemt de maatregel daarom ook een goede zaak.

Ook is afgesproken dat de crisismaatregel voor woningbezitters met dubbele hypotheeklasten wordt uitgebreid. Wie zijn oude huis niet verkocht krijgt, kan voortaan drie jaar de hypotheekrente aftrekken in plaats van twee jaar.

Bron: Accountancy Nieuws

Verhuur van garageboxen valt niet onder btw-vrijstelling

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de verhuur van garageboxen verhuur van parkeerruimte voor voertuigen in de zin van artikel 11, eerste lid, letter b, van de Wet OB is, en dus niet meedeelt in de vrijstelling van omzetbelasting voor verhuur van onroerende zaken.

De omstandigheid dat garageboxen in toenemende mate worden aangewend voor andere doeleinden dan voor stalling van motorvoertuigen maakt nog niet dat de garageboxen als ‘multifunctionele ruimten’ kwalificeren, aldus de rechtbank.

Bron: Accountancy Nieuws

Verruimde termijnen overdrachtsbelasting geldig tot eind van dit jaar

Het ministerie van Financiën laat weten dat nog tot en met 31 december 2014 gebruik kan worden gemaakt van twee tijdelijk verruimde termijnen in de overdrachtstbelasting. Het gaat om de verruimde termijn van 36 maanden bij doorverkoop van een onroerende zaak en om de verruimde termijn van 24 maanden bij samenloop van heffing van omzetbelasting (btw) en overdrachtsbelasting.

De verruimde termijn van 36 maanden bij doorverkoop  geldt nog tot  1 januari 2015. Daarna geldt weer een termijn van 6 maanden. De verruimde termijn van 24 maanden bij samenloop van heffing van omzetbelasting (btw) en overdrachtsbelasting geldt ook nog tot 1 januari 2015. Beide maatregelen zijn genomen met het oog op de aanhoudend slechte situatie op de vastgoedmarkt.

Bron: Accountancy Nieuws

Leegstand bedrijfspand na vrijgestelde verhuur geeft recht op teruggaaf btw

Een ondernemer had voor de periode van leegstand van een bedrijfspand recht op gedeeltelijke teruggaaf van de eerder niet in aftrek gebrachte btw. Dit oordeelde de Hoge Raad vrijdag.

De ondernemer heeft ter zake van de ingebruikneming van een nieuw bedrijfspand in 2003 geen aanspraak gemaakt op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting (btw) omdat hij het pand zou gaan gebruiken voor vrijgestelde doeleinden (verhuur). Na enkele jaren is de verhuur beëindigd en is het pand voor onbepaalde tijd leeg komen te staan. Wel had de ondernemer het voornemen het pand in de toekomst voor belaste handelingen te gebruiken. Dit brengt mee dat hij voor de periode van leegstand recht had op gedeeltelijke teruggaaf van de eerder niet in aftrek gebrachte btw.

Bron: Accountancy Nieuwsc

Onterechte toepassing 21%-tarief

Volgens Vereniging van Eigenaren (VvE) betalen huiseigenaren vaak teveel btw voor verbouwingen en karweitjes aan de tuin. Dit komt doordat onder onderhouds- en renovatiebedrijven een verkeerd btw-percentage berekenen voor de door hen verleende diensten.

6%-Tarief

De onderhouds- en renovatiebedrijven kunnen in plaats van het 21%-tarief gebruikmaken van het tijdelijk lage btw-tarief van 6%, zo meldt de Telegraaf. Daarnaast kunnen ook schoonmakers en schilders gebruikmaken van het lagere btw-tarief. Dit is echter voor velen onbekend.

Kees Oomen, directeur van VvE Belang, meldt dat het van belang is dat iedereen de facturen goed controleert nu dit soms wel duizenden euro’s kan schelen.

Bron: Elsevier Fiscaal