Schenken en erven

Weekers publiceert besluit verhoging schenkvrijstelling

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een beleidsbesluit gepubliceerd dat een tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning betreft. Het besluit loopt vooruit op wetgeving.

Weekers keurt goed dat de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning vanaf 29 oktober 2012 ook kan worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning.

Tevens keurt de staatssecretaris goed dat voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag verhoogd wordt naar € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning en dat daarbij niet de beperking van toepassing is dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Deze goedkeuring loopt vooruit op wetgeving.  

Bron: Accountancy Nieuws

Onderscheid in erf- en schenkbelasting in strijd met gelijkheidsbeginsel

Het onderscheid in de erf- en schenkbelasting tussen de belasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen is in strijd met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel. Dat is de conclusie van advocaat-generaal IJzerman aan de Hoge Raad.

Vrijstelling

Een vrijstelling van 100% van het ondernemingsvermogen bij een erfenis tot 1 miljoen euro moet tot 25% ook gelden voor particulier vermogen uit een erfenis met terugwerkende kracht aldus de advocaat-generaal. Gezien het feit dat een vrijstelling van 75% nog niet te hoog was, moet er 25% van het geërfd vermogen vrijgesteld worden aldus de advocaat-generaal.

Rechtbank Breda

Op 13 juli 2012 besliste de rechtbank Breda dat verkrijgers van particulier vermogen hetzelfde recht op een vrijstelling hebben als verkrijgers van ondernemingsvermogen. Naar aanleiding van die uitspraak zijn door veel verkrijgers van particulier vermogen bezwaarschriften ingediend tegen opgelegde aanslagen. Uit de tienduizenden bezwaarschriften zijn vijf gevallen uitgekozen om in een proefprocedure aan de Hoge Raad voor te leggen. Met de conclusie van de advocaat-generaal zal de Hoge Raad waarschijnlijk een nadere vrijstelling verlenen voor velen.

Bron: Elsevier Fiscaal

Vermogenden schenken meer door hogere AWBZ

Vermogende particulieren die van plan zijn een deel van hun vermogen te schenken, doen dat vooral door de fors hogere eigen bijdrage voor AWBZ-zorg. Door een deel van het vermogen te schenken, kan de eigen bijdrage mogelijk verlaagd worden. Dat blijkt uit een vrijdag gepresenteerd onderzoek van ING Private & Personal Banking.

Sinds dit jaar wordt een hoger percentage van het vermogen meegeteld in de berekening voor AWBZ-zorg. Vermogenden die zorg nodig hebben, betalen hierdoor een flink hogere eigen bijdrage. Een meerderheid van de vermogenden (70 procent) geeft aan te willen schenken voordat zij zelf in een AWBZ-instelling terechtkomen.

Uit het onderzoek blijkt dat vermogende Nederlanders positief denken over schenken aan kinderen, kleinkinderen of een goed doel. De meerderheid overweegt te schenken aan de kinderen (83 procent) en kleinkinderen (36 procent). Daarnaast overweegt 20 procent een schenking aan een goed doel. Bij schenkingen aan familieleden is financiële ondersteuning de belangrijkste reden. Maar ook fiscale voordelen spelen een steeds belangrijker rol. Door te schenken tijdens het leven wordt erfbelasting voorkomen.

“Een op de drie ondervraagden ziet fiscale voordelen als de belangrijkste reden om een deel van het vermogen aan familie te schenken tijdens het leven. Dit wordt ook door de overheid gestimuleerd. Zo mag vanaf 1 oktober tijdelijk eenmalig een bedrag van 100.000 euro belastingvrij geschonken worden voor de aankoop van een huis, verbouwing of tussentijdse aflossing. Dit soort maatregelen maakt schenken heel aantrekkelijk”, zegt Karien van Gennip, directeur ING Private Banking & Personal Banking.

Niet-schenkers doen er volgens Van Gennip goed aan zich te realiseren dat ze wellicht een aanzienlijk fiscaal voordeel laten liggen. “Omdat een erfdeel meer belast wordt dan schenkingen, moeten nabestaanden een groter deel afstaan aan de fiscus.”

Bron: Pleinplus

Onderscheid erf- en schenkbelasting in strijd met gelijkheidsbeginsel

Het onderscheid in de erf- en schenkbelasting tussen de belasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen is in strijd met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel. Dat is de conclusie van advocaat-generaal IJzerman aan de Hoge Raad.

Vrijstelling

Een vrijstelling van 100% van het ondernemingsvermogen bij een erfenis tot 1 miljoen euro moet tot 25% ook gelden voor particulier vermogen uit een erfenis met terugwerkende kracht aldus de advocaat-generaal. Gezien het feit dat een vrijstelling van 75% nog niet te hoog was, moet er 25% van het geërfd vermogen vrijgesteld worden aldus de advocaat-generaal.

Rechtbank Breda

Op 13 juli 2012 besliste de rechtbank Breda dat verkrijgers van particulier vermogen hetzelfde recht op een vrijstelling hebben als verkrijgers van ondernemingsvermogen. Naar aanleiding van die uitspraak zijn door veel verkrijgers van particulier vermogen bezwaarschriften ingediend tegen opgelegde aanslagen. Uit de tienduizenden bezwaarschriften zijn vijf gevallen uitgekozen om in een proefprocedure aan de Hoge Raad voor te leggen. Met de conclusie van de advocaat-generaal zal de Hoge Raad waarschijnlijk een nadere vrijstelling verlenen voor velen.

Bron: Elsevier Fiscaal