Subsidies

Wijzigingen in WBSO en RDA in 2015

In het Belastingplan 2015 is ook opgenomen hoe de WBSO (Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek) er volgend jaar uit komen te zien. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de wijzigingen in beide regelingen voor 2015 op een rij gezet.

Een passage uit de wet WVA, artikel 1, L2 wordt met ingang van 2015 geschrapt. Het gaat om de passage waarin is geregeld dat niet-ondernemers (kennisinstellingen) die opdrachten hebben gekregen voor het verrichten van S&O vanuit het Nederlandse bedrijfsleven gebruik kunnen maken van de WBSO.

Verder blijft voor de WBSO:

 • de bovengrens van de 1e schijf van de S&O-loonsom €250.000
 • het percentage van de 1e schijf 35%
 • het percentage van de 1e schijf voor starters 50%
 • het percentage van de 2e schijf 14% 
 • het plafond voor de S&O-afdrachtvermindering € 14 miljoen

Voor de RDA blijft het RDA-percentage gehandhaafd op 60%.

De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, worden eind 2014 bekendgemaakt.

Het budget voor de WBSO bedraagt in 2015 €794 miljoen. Het budget voor de RDA bedraagt in 2015 €238 miljoen. 

Bovengenoemde wijzigingen gelden voor de WBSO/RDA-aanvragen voor het jaar 2015.

Bron: Accountancy Nieuws

Gebruik fiscale R&D-regelingen fors toegenomen in 2013

De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor de fiscale regelingen die R&D bevorderen, blijft onverminderd groot. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers gaven in 2013 bijna € 6,5 miljard uit aan Research & Development (R&D); een toename van 10% vergeleken met 2012. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de WBSO en RDA over 2013. Het ministerie van EZ stelt ondernemers via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research & Development Aftrek) in staat om een deel van hun R&D-uitgaven fiscaal af te trekken.

Via de fiscale regelingen WBSO en RDA kunnen bedrijven de kosten voor R&D verlagen. De WBSO verlaagt de loonkosten voor R&D, de RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor R&D. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van de RDA als er ook WBSO wordt aangevraagd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de WBSO/RDA uit in opdracht van het ministerie van EZ.

 

Gebruik RDA fors toegenomen

Voor beide regelingen was de interesse groot, maar vooral de RDA liet een forse stijging zien:

 

 • De betrokken ondernemers hebben in 2013 bijna € 4 miljard aan loonkosten gemaakt (WBSO) en € 2,5 miljard aan andere uitgaven voor R&D (RDA).

 • Het gebruik van de RDA steeg met 18%: van 21.660 aanvragen in 2012 naar 25.480 in 2013.

 • Het via de RDA toegekende bedrag steeg met 68%: van € 814 miljoen in 2012 naar € 1.370 miljoen in 2013.

 • Het aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO, is voor het 6e jaar op rij toegenomen.

 • In 2013 telde de WBSO 22.640 bedrijven, ruim 400 meer dan in 2012. Gezamenlijk dienden ze 38.200 aanvragen in.

 • Evenals in voorgaande jaren vindt de meeste R&D plaats in Noord-Brabant en Zuid-Holland. De toename van de totale R&D-uitgaven is in Utrecht het grootst: 24% meer dan in 2012.
  De industriesector geeft het meeste uit aan R&D.

 • Bij bijna alle bedrijven die gebruikmaken van de WBSO en RDA, gaat het voor 97% om mkb-ondernemingen.

 

Lees hier het jaarbericht WBSO en RDA 2013 ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk’

Bron: Accountancy Nieuws

Subsidieregeling van € 400 miljoen voor energiebesparing sociale huursector 1 juli open

Verhuurders van huurwoningen in de sociale huursector kunnen vanaf 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor het nemen energiebesparende maatregelen. Er is € 400 miljoen subsidie beschikbaar om huurwoningen energiezuiniger te maken. Het is een van de afspraken die werden gemaakt in het Energieakkoord. De regeling en voorwaarden zijn vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

De subsidie voor energiebesparende maatregelen is zowel beschikbaar voor woningcorporaties als overige verhuurders van woningen met een huurprijs tot € 700 per maand. De aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die deze regeling namens minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) zal uitvoeren.

Verbeteren energielabel huurwoningen

De huurwoningen moeten ten minste 3 energielabelstappen worden verbeterd en uitkomen op energielabel B voor woningcorporaties en label C voor overige verhuurders. Hoe meer labelstappen er worden gemaakt, hoe hoger het subsidiebedrag zal zijn tot een maximum van € 4.500 per woning en € 7,5 miljoen per verhuurder. Deze regeling is in nauw overleg met de huursector tot stand gekomen.

Goed voor huurders en bouwsector

De huurder heeft na de renovatie een energiezuinigere woning met een hoger wooncomfort. Door de energiebesparende maatregelen gaan de woonlasten omlaag en het woongenot van de huurder omhoog. De regeling geeft door de aanpassingen van de woningen ook een impuls aan de werkgelegenheid in de bouwsector.

Energiebespaarfonds later dit jaar

In het najaar van 2014 start ook een revolverend energiebespaarfonds beschikbaar voor de gehele huursector (zowel sociale als vrije sector huurwoningen). Dit fonds is een onderdeel uit het Woonakkoord dat in februari 2013 werd gesloten en later werd opgenomen in het Energieakkoord. Verhuurders van sociale huurwoningen mogen de subsidie en het energiebespaarfonds combineren indien voldaan wordt aan de voorwaarde van beide regelingen.

Lees de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector in de Staatscourant 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid