De rekening-courant van de dga

De ondernemer die via een bv werkt, wordt dga genoemd. Deze afkorting staat voor directeur-grootaandeelhouder. Een dga is werknemer van zijn eigen bv. Een gewone werknemer ontvangt salaris en daar moet hij het mee doen. De gemiddelde dga neemt uit de kas van de zaak wat hij nodig heeft voor zijn levensonderhoud en zijn pleziertjes. Als dat meer is dan zijn netto salaris, wordt dit meerdere in rekening-courant geboekt. Het betreft een schuld aan de bv. Het komt vaak voor dat dergelijke schulden enorm oplopen. De fiscus kan hier problemen over maken. De belastinginspecteur kan stellen dat de dga niet van plan is de schuld terug te betalen. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat een dividend is uitgekeerd.

Dga’s moeten over dividenden die zij van hun bv’s ontvangen 25% inkomstenbelasting betalen (box 2). Als een schuld aan de bv wordt weggestreept, betreft dit een netto dividend. Voor de berekening van de 25% moet dan brutering plaatsvinden. Als de schuld bijvoorbeeld € 75.000 bedraagt, wordt het bruto dividend op € 100.000 gesteld en is de box 2-heffing € 25.000. Het tarief van box 2 bedraagt in 2014 overigens tijdelijk 22% tot een bedrag van € 250.000, zodat het misschien een goed idee is om nog dit jaar op eigen initiatief de schuld aan de bv via dividend weg te werken.

Bij sommige dga’s is de schuld aan de bv dermate hoog opgelopen dat de belasting ter zake van het ‘uitdividenden’ niet kan worden betaald. Een ander probleem is dat de fiscus zou kunnen stellen dat de dga via de rekening-courantschuld feitelijk een deel van het in de bv opgebouwde pensioen heeft genoten. Zo’n dga zit echt zwaar in de penarie, omdat dit gepaard kan gaan met een heffing tot 72% van de waarde van de pensioenaanspraken. Er zijn dga’s die hierdoor technisch failliet zijn.

Het komt ook voor dat een bv door hoge privéopnamen van haar aandeelhouder niet haar verplichtingen jegens derden kan nakomen. Als de bv daardoor het loodje legt, kan de curator in het faillissement het standpunt innemen dat de dga er schuldig aan is en hem in privé aansprakelijk stellen.

Bent u een dga met een grote schuld aan de bv, overleg dan met uw accountant of belastingadviseur hoe u financieel onheil kunt voorkomen.

Bron: Actuele artikelen