Een nieuw BTW nummer voor de eenmanszaak

Er is al veel te doen geweest over het feit dat het burgerservicenummer (BSN) van degene die de eenmanszaak drijft gebruikt wordt bij de BTW-facturering.

Probleem van het hanteren van het BSN is dat dit een vertrouwelijk nummer is waar iedere burger zorgvuldig mee moet omgaan. Het is namelijk een van de elementen nodig bij de communicatie tussen overheid en burger.

Privacy ligt gevoelig
Dit punt ligt gevoelig bij de privacy wetgeving. De toezichthouder hierop, de autoriteit persoonsgegevens heeft nu kenbaar gemaakt dat voor 1 januari aanstaande (2020!) de Belastingdienst met een alternatief BTW nummer moet komen voor het doen van BTW aangifte.

Nieuw btw nummer op komst
Daarop is nu een reactie van de Staatssecretaris gekomen. Eind 2019 zullen de ondernemers die het betreft een nieuw BTW-nummer ontvangen. Dat houdt dus in dat de administratie, briefpapier, website en dergelijke aangepast moeten worden met dit nieuw te ontvangen nummer. Dit nieuwe nummer zal intern bij de Belastingdienst wel gekoppeld blijven aan het BSN nummer van betreffende ondernemer. Intern zou daardoor bij de belastingdienst na deze koppeling e.e.a. eenvoudig door moeten kunnen blijven lopen.

Iets dus om rekening mee te houden als u briefpapier moet van bestellen, uw website wilt gaan aanpassen, nieuwe administratiesoftware gaat kopen (kan die dit nieuwe nummer hanteren) etc…