Eindejaars Belastingtips

Nog snel wat financieel voordeel halen vóór de jaarwisseling? Lees de eindejaars belastingtips. Ontdek of je vóór 31 december actie moet ondernemen. Of beter kunt wachten tot het nieuwe jaar.

 

—Belastingtips voor particulieren—

1. Verminder je box 3-vermogen

Het vermogen dat je op 1 januari hebt, is bepalend voor veel belastingen en regelingen. Dat geldt voor de vermogensrendementsheffing, maar ook voor de toekenning van huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Als je je vermogen nog vóór het einde van het jaar verlaagt, kan dat voordeel opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een grote uitgave, een schenking aan je kinderen of een gedeeltelijke aflossing van je hypotheek. Met een aflossing in 2013 van € 10.000 kun je € 120 belasting besparen in 2014. Los van je lagere hypotheeklasten!

 

2. Betaal je lijfrentepremie in 2013

Heb je je jaarruimte (nog) niet benut? Overweeg dan om dat dit jaar nog te doen en stort geld voor een lijfrente. Vanaf volgend jaar wordt de belastingaftrek namelijk verminderd.

 

—Belastingtips voor ondernemers—

3. Schrijf in 2013 eenmalig tot 50% af op nieuw bedrijfsmiddel

Heb je dit jaar geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsmiddel? Dan kun je in 2013 eenmalig tot maximaal 50% afschrijven in plaats van 20%. Als je meer afschrijft, wordt je winst lager en betaal je minder belasting. Uiteraard heb je dit voordeel alleen in 2013. In 2014 kun je vervolgens minder afschrijven op dit bedrijfsmiddel.

 

4. Denk aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als extra fiscale aftrekpost!

Wil je dit jaar nog investeren of heb je dat dit jaar al gedaan? Bereken dan of je totaal aan investeringen meer dan € 2.300 bedraagt. Je kunt dan namelijk aanspraak maken op een extra belastingaftrek: de kleinschaligheidsaftrek. Door deze aftrek kun je je winst naast de normale afschrijving extra verlagen. Steek je net onder het minimumbedrag van € 2.300? Overweeg dan om investeringen die je voor 2014 gepland hebt, nu al te realiseren. Kom je er al ruim boven? Bekijk dan of je investeringen die je nu nog wilt doen, kunt overhevelen naar 2014.

 

—Belastingtips voor IB-ondernemers (zoals zzp’ers)—

5. Stel ondernemingswinst uit

In 2014 wordt het percentage in de eerste belastingschijf met 0,75 verlaagd. Overweeg dan om nog een beetje winst uit te stellen tot 2014. Deze winst valt dan (gedeeltelijk) onder een lager belastingtarief.

 

6. Denk aan je Oudedagsreserve (OR)

Voldoe je aan het urencriterium en ben je nog niet met pensioen? Dan mag je geld fiscaal reserveren voor je Oudedagsreserve. Het percentage dat je van je winst mag doteren is dit jaar 12%, met een maximum van € 9.542 (en maximaal het verschil tussen je ondernemingsvermogen op 31 december van dit jaar en je reeds gereserveerde OR op 1 januari van dit jaar).

 

—Belastingtips voor DGA’s—

7. Stel dividend uit tot na 1 januari 2014

In 2014 wordt een lagere schijf toegevoegd in box 2 van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat je bij een dividenduitkering over de eerste € 250.000 een tarief van 22% betaalt. Over het meerdere betaal je 25%. De verlaging naar 22% is tijdelijk en geldt alleen in 2014. Wacht daarom nog even met een dividenduitkering uit je BV. Een uitgestelde uitkering van € 100.000 in 2014 levert bijvoorbeeld een besparing op van € 3.000. Dat is overigens ook voor de vermogensbelasting interessant, omdat het uitgekeerde bedrag in box 3 valt en dan niet al op de peildatum van 1 januari meetelt voor je vermogen.

 

8. Zorg voor zakelijke leningsvoorwaarden als je leent van je BV

Heeft je BV een lening aan jou verstrekt? Check dan of die lening (nog steeds) voldoet aan de zakelijke leningsvoorwaarden. Is er bijvoorbeeld een aflossingsschema schriftelijk vastgelegd? Is er sprake van een zakelijke rente en zijn er zekerheden? Als de lening ‘onzakelijk’ wordt, is de rente niet meer aftrekbaar.

 

Wil je nog meer tips en weten waar je verder op moet letten?
Klik hier voor meer eindejaarstips

 

Bron: Knab