Erfenis verwerpen?

Mijn zoon zegt niets van mij te willen erven, kan hij dan nu al zijn erfenis verwerpen?

Nee, verwerpen van een erfenis kan pas wanneer u bent overleden, pas dan valt een erfenis vrij. Bovendien kan uw zoon wel zeggen dat hij niets van u wil erven ook al is het saldo positief. Wanneer hij verwerpt, zullen zijn kinderen namens hem zijn plaats vervullen en dus namens hem erven. Verwerpen zij ook dan komt de volgende generatie, uw achterkleinkinderen, in beeld.

Blijkt de jongste in lijn een minderjarige, dan moet de rechter oordelen of verwerpen van de erfenis in het belang van het minderjarig kind is, dat zal bij een positief saldo niet zo snel zo zijn. Verwerpen is dus niet zo eenvoudig als uw zoon denkt.

Verwerpen door uw zoon werkt alleen goed wanneer hij kinderloos zou zijn. In dat geval erven de andere erfgenamen meer van u omdat de verworpen erfenis dan bij gebrek aan plaatsvervullers automatisch terugkeert in de nalatenschap.

Verwerpen kan door het formulier op te vragen bij de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar u bent overleden. Het formulier is geschikt voor een of meerdere personen die gezamenlijk willen verwerpen. Hij betaalt dan toch maar een keer griffierecht. Uw zoon kan ook de notaris vragen om namens hem te verwerpen, dat is doorgaans duurder.

Bron: Geld en Recht