Fiscale eindejaarstips voor ondernemers

Het einde van het jaar nadert en dat is traditioneel een goed moment om te kijken wat er nog eventueel fiscaal geregeld moet of kan worden. De fiscale check aan het einde van het jaar kan worden onderverdeeld in een aantal standaard punten die jaarlijks terugkomen en een aantal nieuwe zaken die per 1 januari 2015 wijzigen.

Een aantal belangrijke jaarlijks terugkerende zaken om na te gaan:

  • Belastingrente: Nu het einde van het jaar nadert, heeft u waarschijnlijk redelijk goed zicht op uw resultaat voor 2014. Het is raadzaam om na te gaan of de opgelegde voorlopige aanslagen te hoog of te laag zijn vastgesteld. Indien nodig, kunt u de fiscus verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag op te leggen. Doe dit vóór 1 mei 2015 om te voorkomen dat er belastingrente in rekening gebracht bij een hogere dan eerder verwachte winst.
  • Verliesverdamping: Vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen kunnen een verlies verrekenen met de belastbare winst uit het voorgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Voor ondernemers in de inkomstenbelasting is dit drie respectievelijk negen jaar. Heeft u een verlies dat dreigt te verdampen, ga dan na of u dit jaar nog winst naar voren kunt halen door bijvoorbeeld investeringen uit te stellen of een later geplande verkoop van een bedrijfsmiddel dit jaar nog te realiseren.
  • Investeringsaftrek: Als u dit jaar voor meer dan € 2.300 in bedrijfsmiddelen investeert, dan heeft u recht op de investeringsaftrek. Haalt u deze drempel niet in 2014, dan kunt u wellicht investeringen die gepland zijn voor 2015 naar voren halen en zo alsnog over de drempel komen. Bij zeer grote investeringen kan het juist lonen om de investeringen te spreiden over meerdere jaren omdat de investeringsaftrek afneemt naarmate het totale investeringsbedrag toeneemt.

Wat betreft de wijzigingen per 1 januari 2015, houd rekening met (onder meer) het volgende:

  • Gebruikelijk loon: Als dga bent u – zoals waarschijnlijk bekend – niet vrij in het bepalen van uw salaris. Het salaris is in beginsel minimaal € 44.000 per jaar (2014). Wanneer bij soortgelijke dienstbetrekkingen – waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt – een hoger loon gebruikelijk is, dan moet u uw salaris stellen op minimaal 70% van dit hogere gebruikelijk loon. U heeft een zogeheten doelmatigheidsmarge van 30%. Vanaf 2015 wordt deze marge verlaagd naar 25%, met als gevolg een mogelijk verplichte salarisverhoging voor een aantal dga’s.
  • Dividenduitkering: bent u als aanmerkelijk belanghouder van plan binnenkort dividend uit te keren, wacht dan niet tot 2015. Vanaf 1 januari gaat het box 2-tarief namelijk weer omhoog, van 22% in 2014 naar 25% in 2015.
  • Werkkostenregeling: Vanaf 1 januari 2015 moeten alle werkgevers (waaronder ook dga’s) verplicht de werkkostenregeling toepassen. Maakt u in 2014 gebruik van de overgangsregeling, ga dan na of u vergoedingen en verstrekkingen onder gunstige voorwaarden in 2014 wenst te doen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de fiets van de zaak of het personeelsfeestje die onder de overgangsregeling onbelast zijn, maar onder de werkkostenregeling belast (als de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling wordt overschreden). Als u nog niet bent nagegaan welke consequenties de invoering van de werkkostenregeling voor uw onderneming heeft, is het de hoogste tijd om dit te doen. Indien nodig en mogelijk kunt u dan nog passende maatregelen nemen. 
  • Auto van de zaak: Per 1 januari 2015 worden de bijtellingsgrenzen voor milieuvriendelijke auto’s aangescherpt.  Wellicht kunt u nog dit jaar een auto ‘op de zaak’ leasen of kopen met een gunstig bijtellingspercentage dat u vervolgens vijf jaar lang houdt.

Dit was een aantal zaken om aan het einde van het jaar rekening mee te houden, maar de lijst is zeker niet uitputtend. Wellicht kunt u nog snel een gesprek met uw belastingadviseur inplannen om fiscaal met een gerust hart aan de oliebollen en champagne te gaan. Alvast een goed uiteinde!

Bron: Actuele artikelen