Fiscus heeft duizenden deals met multinationals

Dit blijkt uit het overzicht van zogeheten fiscale rulings dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de TAXE-commissie uit het Europees Parlement heeft gestuurd. Deze speciale commissie doet onderzoek in de Europese Unie naar misbruik van de praktijk waarbij belastingdiensten vooraf helderheid verschaffen over belastingheffing en interpretatie van daarvoor relevante bedrijfsgegevens.

LuxLeaks

Het Europees Parlement heeft de commissie in februari ingesteld, nadat uit het LuxLeaks-schandaal was gebleken dat bedrijven overeenkomsten met Luxemburg hadden gesloten om belastingen te ontwijken. Voor Amazon en Fiat wordt nader onderzocht of hierbij wetten of Europese regels zijn overtreden.

In het overzicht van de Nederlandse rulings valt op dat er in de periode 2001 tot en met 2005 duidelijk minder belastingovereenkomsten zijn gesloten dan in andere jaren. Wat verder opvalt is dat rond de eeuwwisseling veel verzoeken om zo’n overeenkomst zijn afgewezen.

De Tweede Kamer heeft Wiebes in een motie opgeroepen volledig mee te werken aan het onderzoek van de commissie, die onder leiding staat van de Franse Europarlementariër Alain Lamassoure. De commissie was anderhalve week geleden in Nederland en vroeg de staatssecretaris toen onder meer om een overzicht van de gesloten rulings en de uitwisseling van informatie hierover met buitenlandse belastingdiensten.

Plotselinge stijging

Nederland heeft in 2014 ruim 330.000 keer belastinginformatie uitgewisseld met andere EU-landen. Dat is een forse en plotselinge stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. Tussen 2010 en 2013 varieerde het aantal informatie-uitwisselingen tussen de 150.000 en 192.000 keer. De toename in 2014 kwam bijna volledig voor rekening van Duitsland, dat in dat jaar aan kop ging met iets meer dan 172.000 uitwisselingen.

België is een ander land waarmee Nederland relatief veel belastinginformatie uitwisselt, gevolgd door Frankrijk. Dat gebeurt opvallend weinig met het Verenigd Koninkrijk. In 2014 slechts 41 keer en in 2012 zelfs maar 2 keer.

Voortrekkersrol

Wiebes schrijft in een begeleidende brief aan commissievoorzitter Lamassoure dat Nederland een voortrekkersrol wil spelen in het vergroten van de transparantie bij de aanpak van belastingontwijking. Nederland wordt vaak in één adem genoemd met Luxemburg, België, Ierland en Zwitserland als aantrekkelijke land voor multinationals om belasting te ontwijken. Hierbij maken deze bedrijven onder meer gebruik van de belastingverdragen die Nederland met meer dan 80 landen heeft gesloten. De bedoeling van die verdragen is om te voorkomen dat bedrijven twee keer belasting moeten betalen.

De staatssecretaris meldt dat in Nederland gevestigde internationale ondernemingen met een omzet van €750 mln of meer vanaf volgend jaar zullen worden verplicht een zogeheten Country by Country-rapport op te stellen. Hierin komt de verdeling van hun wereldwijde winst en de betaalde belasting te staan. Deze informatie wordt door de belastingdienst van het land waar het hoofdkantoor is gevestigd worden doorgestuurd naar de landen waar de onderneming een vestiging heeft. Binnen de Oeso en de G20 worden hierover op dit moment afspraken gemaakt.

Wiebes geeft verder aan dat Nederland het initiatief heeft genomen om in belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden antimisbruikbepalingen op te nemen. Ook wijst hij op de afspraak met Duitsland om rulings onderling automatisch te gaan uitwisselen. Deze afspraak moet binnenkort van kracht worden.

Bron: fd.nl