Gemeenten innen meer belasting

Gemeenten vangen volgend jaar meer dan 9 miljard euro aan belastingen. Vijf jaar geleden inden gemeenten nog 8 miljard aan heffingen.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag op basis van onderzoek naar gemeentelijke begrotingen 2016. Volgens het CBS zal de opbrengst van de gemeentelijke heffingen met 2,3% toenemen.

Van de drie omvangrijkste belastingen stijgt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht.

Beperkte stijging

De ozb en de riool- en reinigingsbelastingen zijn goed voor ruim 7 miljard euro, ofwel zo’n driekwart van de gemeentelijke heffingen. Gemeenten begroten voor 2016 bijna 3,8 miljoen euro aan inkomsten uit de ozb, een stijging van 2,9% ten opzichte van 2016. DDe laatste vijf jaar namen de ozb-opbrengsten gemiddeld met 4,3% toe.

De rioolheffingen brengen volgend jaar naar verwachting 1,6 miljard euro op. Dat is ruim 2% meer dan in 2015. De afgelopen 25 jaar is de stijging van de rioolheffingen niet zo laag geweest, aldus het CBS.

Toeristenbelasting

Wordt gekeken naar kleinere belastingen die gemeenten heffen, dan blijkt de precariobelasting (een belasting voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de grond) met bijna 27 procent te stijgen.

Gemeenten verwachten voor de inkomsten uit toeristenbelasting een stijging van 8,5%. Dit jaar bedroeg de verwachte groei nog 2,3%. Met het aantrekken van de economie groeit ook het toerisme sterker.

Bouwleges

De verwachte opbrengst van de bouwleges blijft ten opzichte van 2015 met bijna 0,4 miljard euro nagenoeg onveranderd, aldus het CBS. De minimale stijging volgt na jaren van dalende opbrengsten uit bouwvergunningen.

Bron: De Telegraaf