Heimwee naar de VAR

Het zal u vast niet ontgaan zijn, de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA), zorgt voor heel wat opschudding binnen het bedrijfsleven. 

Binnen de systematiek van de opvolger van de VAR-verklaring moet een opdrachtgever de arbeidsrelatie met zelfstandigen continu toetsen aan de hand van drie toetsingscriteria uit de jurisprudentie, namelijk 1) loon, 2) persoonlijke arbeid en 3) gezagsverhouding. Kan de fiscus bij alle drie elementen een vinkje zetten, dan kan er dienstverband geconstateerd worden ten aanzien van een relatie met een zelfstandige, met naheffingen als gevolg.

In de praktijk blijkt nu dat deze toetsingselementen te vaak in de richting van loondienst wijzen, terwijl in de werkelijkheid partijen toch echt een zelfstandige relatie nastreven. De onzekerheid over de arbeidsverhouding met zelfstandigen maakt opdrachtgevers zeer nerveus en zij zeggen contracten met zelfstandigen massaal op. Na grote ophef hierover, heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat de handhaving van de wet in elk geval tot 1 januari 2018 wordt uitgesteld. De genoemde toetsingscriteria zullen in die tijd mogelijk worden herzien. 

Eén ding is zeker, iedereen heeft heimwee naar de VAR. Eerst de werkgevers, toen de zelfstandigen en inmiddels ook de Staatssecretaris. 

Bron: Actuele artikelen