Hoge schenkingsvrijstelling

Er geldt tot 1 januari 2015 een verruimde vrijstelling van € 100.000,- voor schenken, als de schenking wordt aangewend voor de aanschaf van een eigen woning, het aflossen van de hypotheek of een verbouwing. Als het om een nieuwbouwwoning gaat, mag er ook dit jaar een ton worden geschonken, ook al zijn de te betalen termijnen in 2014 minder dan dat bedrag.

Goedgekeurd is dat het geld dan ook nog gebruikt mag worden voor betalingen in 2015. Er moet dan wel al in 2014 een eerste begin zijn gemaakt met het betalen van kosten eigen woning uit de in 2014 ontvangen schenking. Gaat het om een verbouwing, dan mag het geld zelfs ook nog in 2016 worden uitgegeven.

Vanaf 1 januari 2015 geldt alleen nog de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning en tot maximaal een bedrag van € 52.752.

Bron: Actuele artikelen