Huwelijk en schenking

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe spelregels voor mensen die in het huwelijk treden. Als u tot die tijd in het huwelijk treedt huwt u in algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 1-1-2018 is dat niet meer het geval. Dan wordt, als u niets vooraf regelt, alleen hetgeen u opbouwt tijdens het huwelijk, gemeenschappelijk vermogen.

Door het aangaan of wijzigen van huwelijks voorwaarden is het mogelijk om het vermogen onderling tussen partners te verdelen.

Als gevolg van rechtspraak uit 2013 waarbij men met een huwelijk van slechts één dag probeerde belasting te besparen, is er nieuwe wetgeving in aantocht. Voor dit soort “misbruik” van het huwelijk wil men nu een stokje steken. Er is daarom met Prinsjesdag een voorstel gekomen de wet te wijzigen door vast te leggen dat schenkbelasting verschuldigd is als een huwelijk/geregistreerd partnerschap dan wel een samenlevingscontract uitsluitend wordt opgemaakt teneinde belasting te besparen c.q. te voorkomen.

Het gaat echter verder. Zoals het er nu naar uitziet zouden ook wijzigingen van reeds bestaande huwelijksvoorwaarden er onder kunnen komen te vallen.
Hoofdregel wordt dat bij zowel het aangaan van het huwelijk als het wijzigingen van de voorwaarden tijdens het huwelijk schenkbelasting verschuldigd kan zijn indien het aandeel van de minst vermogende groter wordt dan 50% van het totaal vermogen danwel hoger wordt dan het aandeel van de meest vermogende in het totaal vermogen. Dit wordt getoetst bij het aangaan van het huwelijk dan wel op het moment van het wijzigingen van de voorwaarden.

Wilt/moet  u dus nog een wijziging aanbrengen in uw huwelijks voorwaarden dan kan dat het best zo snel mogelijk gebeuren. We weten immers niet of en zo hoe de wijziging zoals omschreven feitelijk ingevoerd zal gaan worden.

Bron: Actuele Artikelen