Inkeren

Heeft u nog vermogen op een of andere wijze in het buitenland “geparkeerd” en tot nu toe “verzuimd” omdat in uw aangifte ib. aan te geven dan wordt het hoog tijd om in te keren.

Inkeren is een vrijwillige verbetering van een onjuist gedane aangifte door het niet opgeven van vermogen in het buitenland. U heeft ongetwijfeld met enige regelmaat in de krant kunnen lezen dat de belastingdienst weer geld in het buitenland heeft “gevonden” dat niet is aangegeven. Als er niet vrijwillig tot inkeer wordt overgegaan wordt de zwartspaarder zwaar gestraft.

Om deze zwartspaarders aan te sporen het verzwegen vermogen aan te geven zijn er al een aantal gunstige regelingen geweest. De regels worden echter steeds verder aangescherpt.

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt, dat de inkeerregeling per 1 januari 2018 wordt afgeschaft. Dit zal worden meegenomen in de belastingplannen voor 2018. Als het voorstel zal worden aangenomen zijn alle nu nog enigszins gunstige maatregelen vervallen dus is er geen sprake meer van enige boetematiging. Als gevolg van de afschaffing van de inkeerregeling zal de boete op kunnen lopen tot 300%.

Bron: Actuele Artikelen