Kwart modelovereenkomsten afgewezen door fiscus

Een magere 8% van de modelovereenkomsten die ondernemers tot 1 augustus aan de fiscus hebben voorgelegd zijn goedgekeurd. 23% van de overeenkomsten werd door de Belastingdienst afgekeurd. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris waarmee hij reageert op een WOB-verzoek van MKB Belangen.

Van de 4481 overeenkomsten die de Belastingdienst per 1 augustus zijn binnengekomen zijn er 370 goedgekeurd, 1033 afgewezen, kregen er 814 geen eindoordeel en zijn 1964 momenteel in behandeling. 300 ingediende overeenkomsten zijn in deze cijfers niet gespecificeerd. De gemiddelde tijd die de fiscus nodig heeft om een modelovereenkomst te beoordelen is 10,8 weken.

In juli concludeerden we al dat de Wet DBA gefaald heeft”, reageert Adrienne van Veen, directeur van MKB Belangen. “Maar van de cijfers die nu naar buiten zijn gekomen schrikken we enorm. Onder ondernemers heerst onzekerheid en angst. Je kunt het je toch niet veroorloven om elf weken te wachten om een opdracht aan te kunnen nemen? Bovendien blijkt niemand te weten waar die overeenkomsten aan moeten voldoen.’

De Belastingdienst registreert niet waarom modelovereenkomsten worden afgekeurd en daarom moest Wiebes de vragenstellers deze informatie schuldig blijven. Na de publicatie van de cijfers uitten diverse Kamerleden hun zorgen over de Wet DBA en werd er een debat met Wiebes aangevraagd.

Bron: P&O actueel