Lijfrentepremie alleen aftrekbaar in jaar van betaling

Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat een belastingplichtige in 2008 geen lijfrentepremie in aftrek kon brengen. De man had in dat jaar namelijk geen lijfrentepremie betaald.

De man brengt in zijn IB-aangifte 2008 een bedrag van € 18.204 in aftrek aan betaalde premies voor inkomensvoorzieningen. Dit bedrag heeft betrekking op een door de werkgever van de man in 2000 betaalde lijfrentepremie die nooit in aanmerking is genomen. De inspecteur corrigeert de aangifte. Hij stelt dat de lijfrentestorting in het jaar 2000 niet in 2008 tot aftrek kan leiden.

Hof Amsterdam oordeelt dat de man in 2008 geen lijfrentepremie in aftrek kan brengen. Het hof overweegt hierbij dat een lijfrentepremie slechts in het jaar van betaling in aftrek kan worden gebracht. Aangezien vaststaat dat de belastingplichtige in 2008 geen lijfrentepremie heeft betaald, kan hij ook niets in aftrek brengen. Het gelijk is aan de inspecteur.

Bron: Pleinplus