Maak overnemen startups fiscaal aantrekkelijker

D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven pleit er voor dat het opkopen van startups fiscaal aantrekkelijker wordt gemaakt. Met een belastingmaatregel, de innovatiebox, wordt nu winst die toegeschreven kan worden aan een innovatie lager belast. Verhoeven wil dat dit belastingvoordeel voortaan alleen gebruikt wordt om Nederlandse startups over te nemen.

“Veel ondernemers zijn erg goed in het bedenken en ontwikkelen van een idee. Vervolgens moet het bedrijf verkocht kunnen worden om het product naar een grotere markt te brengen. Daarna kunnen deze innovators weer nieuwe ideeën ontwikkelen en een nieuwe startup beginnen. Dat gebeurt in Nederland nu nog relatief weinig. Daardoor komen veel innovatieve ideeën niet tot ontwikkeling”, legt Verhoeven uit. Woensdag wordt in de Tweede Kamer gesproken over bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Extra innovatie
Nu is het zo dat de innovatiebox gebruikt kan worden voor innovaties die het bedrijf zelf ontwikkelt. Vooral grote bedrijven maken hier gebruik van. Dat gebeurt echter voor innovaties die anders ook al plaats zou vinden. Extra innovatie wordt hier dus niet mee gestimuleerd. Voor de innovatiebox is in 2014 €625 miljoen beschikbaar. D66 wil dat dit geld echt aan innovatie besteed wordt. Verhoeven: “Door het fiscaal aantrekkelijk te maken startups over te kopen, help je de startups. Zij hebben vaak grotere bedrijven nodig om hun ideeën naar een grotere markt te brengen en het bedrijf uit te bouwen. Door de innovatiebox te gebruiken waar die voor bedoeld is, wordt Nederland aantrekkelijker voor startende bedrijven.”

Potentiële financiers
Voor startups is het verkopen van hun bedrijf van groot belang voor het verkrijgen van financiering wanneer ze beginnen. Potentiële financiers letten op de verkoopbaarheid van een startup als zij overwegen geld te investeren. Omdat startups in Nederland moeilijker verkocht worden, worden veel startups verplaatst naar de Verenigde Staten. In de VS nemen bedrijven als Google en Microsoft elk jaar tientallen bedrijven over. Sinds 2010 heeft Google zelfs elke week een startup overgenomen.

Bron: De Ondernemer