Minimumloon voor seizoensarbeiders

De Europese Unie wil het lot verbeteren van seizoenarbeiders van buiten de unie. Een commissie van het Europees Parlement stemde donderdag in met een akkoord dat hierover met de EU-lidstaten werd bereikt. De afspraken moeten een einde maken aan uitbuiting, maar ook voorkomen dat een tijdelijk verblijf permanent wordt.

Jaarlijks komen ruim 100.000 seizoenarbeiders van buiten de EU in de unie werken, schat Brussel. Het hele Europees Parlement (EP) buigt zich begin volgend jaar over het voorstel. Na goedkeuring hebben de lidstaten 2,5 jaar om hun wetgeving aan te passen.

VVD-Europarlementariër Jan Mulder vindt de nieuwe afspraken een goede zaak voor werknemers en werkgevers. “Eindelijk zijn er gemeenschappelijke Europese regels vastgelegd”, zo stelt hij in een verklaring.

“Seizoenarbeid en arbeidsmigratie zijn gevoelige onderwerpen in de Europese en Nederlandse politiek. Bedrijven in de land- en tuinbouw en de toerismesector moeten steeds vaker een beroep doen op arbeidsmigranten van buiten de EU. Dit leidt regelmatig tot uitbuiting, omdat deze werknemers bereid zijn lange dagen te maken tegen een schamel loon.”

Bron: PW de Gids