Nieuwe pensioenregels treffen hogere inkomens

Werknemers met een salaris boven een ton stevenen af op lagere pensioenen door de nieuwe fiscale regels van het kabinet. Daarvoor waarschuwen pensioenadviseurs in het Financieele Dagblad.

Om dit gat te compenseren kan er gebruik gemaakt worden van de netto pensioenspaarregeling. Maar dit zal de hoge inkomens maar deels ontzien. ‘Als de netto pensioenregeling wordt zoals de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken tot dusver aangeven, zullen de hoge inkomens niet voldoende kunnen bijsparen’, stelt Jeroen Koopmans, adviseur bij LCP.

Verlagen fiscale ruimte
Per 2015 verlaagt het kabinet de fiscale ruimte om pensioen op te bouwen. Werknemers kunnen dan nog maar maximaal 1,875% van hun salaris belastingvrij sparen, tegenover 2,15% nu. Tevens wordt het fiscaal gunstig pensioensparen afgetopt op € 100.000. Dat houdt in dat werknemers met hogere inkomens straks boven een ton van hun salaris de pensioenpremies niet meer kunnen aftrekken.

Tegemoetkoming onvoldoende
Om de hoge inkomens tegemoet te komen, ontwikkelt het kabinet een regeling om toch nog pensioen op te bouwen boven een ton. Dit gebeurt dan wel vanuit het netto-loon en niet langer uit het brutoloon, maar het potje is vrijgesteld van de vermogensheffing in box 3. De regeling zal vrijwillig zijn.

Het kabinet werkt op dit moment deze nettoregeling uit. Pensioenadviseurs twijfelen echter of dit voldoende zal zijn om op eenzelfde pensioen als nu uit te komen. Het kabinet heeft tot nu toe namelijk gecommuniceerd dat het als maat voor de premie-inleg een rekenrente van 4% wil. In de praktijk is de rente nu echter een stuk lager. Door deze 4% kan minder premie worden ingelegd dan bij de huidige midden- en eindloonregelingen van pensioenfondsen. ‘Met een staffel van 4% komt je nu niet verder dan 45% tot 55% van het laatst verdiende loon, terwijl het de bedoeling was dat 70% werd gehaald’, zegt Tim Burggraaf van pensioenadviesbureau Mercer.

Het ministerie van Financiën stelt in een reactie dat het eind augustus zal ingaan op de fiscale begrenzing van de netto lijfrente, als de regeling naar de Kamer gaat.

Bron: PenO Actueel